Sekcija svinjskog srca


4. Sekcija svinjskoga srca

Cilj ove radionice je upoznavanje građe svinjskoga srca. Osim toga ova radionica omogućuje vama, učenicima, samostalnu organizaciju grupnog rada što uključuje podjelu zaduženja, praćenje rada svakoga člana i međusobnu suradnju u svim fazama praktičnog rada na seciranju svinjskoga srca.

Nekoliko dana ranije, prije radionice učenici-voditelji trebaju:

 • kupititi jedno svinjsko srce za svaku skupinu od po 5-6 učenika (važno je otići k mesaru nekoliko dana ranije i dogovoriti s njime da nabavi srce s osrčjem, plućima i dušnikom);
 • samostalno ili zajednički s nastavnikom secirati srce i prema radnom listiću upoznati glavne vanjske i unutarnje dijelove srca;
 • fotografirati sekciju koju ste proveli, a slike iskoristiti za prezentaciju ostalim učenicima;
 • pripremiti radne listiće za svoju grupu te pitanja za ponavljanje;
 • dogovoriti podjelu zadaća na satovima sekcije.

4.1. Zadaće učenika – voditelja grupa na satu sekcije svinjskoga srca

1. UČENIK-VODITELJ: tumači smještaj, građu i ulogu srca

(treba spomenuti: atrij/predklijetka, ventrikul/klijetka, pregrada/septum, osrčje/perikard, zalisci – nazive, gdje su smješteni, uloge zalistaka; koronarne žile)

2. UČENIK-VODITELJ: objašnjava građu i ulogu krvnih žila te mali i veliki optok krvi

(treba spomenuti: arterije, vene, kapilare, građu žila, uloge žila, veliki i mali optok krvi)

3. UČENIK-VODITELJ: objašnjava rad srca

(treba spomenuti: autonomni rad srca, primarno – sinus atrijski čvor i sekundarno središte automatizacije srca – atrio-ventrikularni čvor, Hissov snop, Purkinjeova vlakna, akcijski potencijal, Na/K crpku; sistolički i dijastolički tlak, bilo/puls, utjecaj simaptikusa i parasimpatikusa na rad srca)

4. UČENIK-VODITELJ: daje glavne upute o seciranju; pita učenike što se može vidjeti izvana na srcu, a što će vidjeti u unutrašnjosti srca te objašnjava kako će uzdužno razrezati srce

Svi učenici-voditelji sa svojim grupama započinju praktični rad. Svaki voditelj pomaže svome timu u istraživanju vanjske i unutrašnje građe srca, seciranju i ispunjavanju radnog listića. Na kraju sata provjeravaju točnost odgovora, a potrebne skice crtaju na ploči.

Učenici – voditelji mogu pripremiti i prezentaciju kojom će prikazati građu i uloge srca, krvnih žila i optoka krvi.

Na kraju radionice učenici–voditelji s članovima svojim timova pospremaju radna mjesta: paze da se sav otpad baci u vreću za smeće, da se operu kadice za sekciju i pribor, da se svi stolovi vrate u početnu poziciju te da se očiste.

4.2. Potreban pribor i materijal za sekciju svinjskoga srca

 • 4-6 svježih svinjskih (ili goveđih) srca s tržnice
 • 4-6 kadica za sekciju i najmanje 2 pribora za sekciju za svaku skupinu
 • gumene jednokratne rukavice za svakog učenika
 • mobitel ili fotoaparat za snimanje tijeka sekcije i fotografiranje dijelova srca
 • vreće za smeće u koje će se baciti otpad nakon sekcije
 • sredstvo za pranje i krpice za pranje kadica, pribora za sekciju i stolova
 • mikroskopi za promatranje trajnog preparata srčano-mišićnog tkiva  i slika srčano-mišićnog tkiva s opisom (radi lakšeg snalaženja na preparatu)
 • fleksi-kamera (ako je dostupna)
 • radni listić koji su sastavili učenici-voditelji

RADNI LISTIĆ: Srce (grč. cor)

Zadatak 1. Odgovori na postavljena pitanja.

a) Čime se bavi kardiologija?

b) Kojem organskom sustavu pripada srce?

Koji su ostali dijelovi toga sustava?

c) Koja je uloga srca?

d) Koji dijelovi prsnoga koša štite srce?

e) Koji organi okružuju srce?

Zadatak 2. Skicirajte tijelo žene ili muškarca i na crtežu ucrtajte položaj srca, pluća i glavnih krvnih žila (aorte, gornje i donje šuplje vene, plućne arterije i plućnih vena).

Zadatak 3. Vanjski izgled svinjskoga srca i krvne žile. U posudi pred vama nalazi se svinjsko srce. Pažljivo pogledaj srce izvana, uoči njegove dijelove te odgovori na pitanja.

a)   Skiciraj srce koje se nalazi u posudi za sekciju i na crtežu označi sve vidljive dijelove.

b)   Kako se naziva zaštitna opna oko srca i koja je njezina uloga?

c)    Što bi se dogodilo da se začepe krvne žilice koje raspoznaješ na površini srca?

d)   Opipaj žile koje se nalaze na srcu (na izlazu/ulazu u srce). Neke su čvršće odnosno žilavije pod dodirom, a neke su mlohavije. Opiši uloge krvnih žila i poveži ih s njihovom građom. Potraži detalje o građi krvnih žila na interenetu (preporuka: www.majordifferences.com/2013/02/difference-between-artery-and-vein.html#.Vx0QMTCLTIU; travanj 2016; građa krvnih žila)

Arterija:

Vena:

Kapilara:

 

Zadatak 4. Unutarnja građa svinjskoga srca. Pažljivo skalpelom prerežite srce uzdužno.

a) Svinjsko srce gradi isto tkivo koje gradi i ljudsko srce, a naziva se ______________  mišićno tkivo. Mišićne stanice su poredane tako da čine splet koji se naziva ______________. Iz stijenki srčanih klijetki odjeljuju se pojedini svežnjići mišićnih vlakana i oblikuju posebne bradavičaste (papilarne) mišiće. Na njih se nadovezuju niti zalistaka.

b) Srce je podijeljeno______________na ______________ i ______________ stranu. Svaki se dio sastoji od pretklijetke (______________) i klijetke (______________). Između desne pretklijetke i desne klijetke nalazi se ______________zalistak, a između lijeve pretklijetke i lijeve klijetke se nalazi ______________zalistak. Zalisci koji se nalaze na izlazu iz klijetki u arterije se nazivaju______________.

Što bi se dogodilo kad u srcu ne bi postojali zalisci?                                                                                                                                                                                                                   c) Skicirajte unutrašnji izgled srca, označite glavne dijelove i zaliske između klijetki i pretklijetki i one na ulazu u arterije.

 

Zadatak 5. Rad srca. Odgovori na pitanja ili dopuni rečenice.

a) Srce svojim radom može upravljati samostalno (autonomno), pomoću posebnih stanica smještenih u desnoj pretklijetki. Taj se dio srca naziva primarno središte automacije ili______________. Membrane tih posebnih stanica propusne su za natrijeve ione. Kad se natrijevi ioni nakupe u citoplazmi stanica S-A čvora, kaže se da je došlo do ______________stanice. U istom se trenutku uključuje natrij-kalijeva crpka i natrijevi se ioni izbacuju u međustanični prostor, a u stanice se aktivno unose kalijevi ioni. Stanice se vraćaju u početno, nepodraženo stanje, tj. kaže se da je nastupila                                       .

b) U stanju kad su natrijevi ioni nakupljeni u citoplazmi dolazi do stezanja pretklijetki ili ______________ (sistole), a kad se natrijevi ioni izbace u citoplazmu nastupa diastola, tj. pretklijetke se opuštaju ili                                                                           .

c) Iz primarnog središta automacije impulsi se šire u ostale dijelove srca i tako dolaze do sekundarnog središta automacije ili ______________ . Impuls zatim putuje dalje kroz srčani mišić i zahvaća Hissov snop u septumu i Purkinjeova vlakna u klijetkama. Kako impulsi putuju srcem, tako se naizmjence stežu i opuštaju pretklijekte i klijetke.

d) Ako počnete naglo brzo trčati, koji dio živčanog sustava će poslati informaciju srcu da ubrza otkucaje? Objasnite svoj odgovor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Zadatak 6. Skicirajte dva srca, jedno u trenutku kad su stegnute pretklijetke i drugo u trenutku kad su stegnute klijetke.

a) Označite na svakom crtežu središta automacije i opišite u kakvom su stanju.

b) Strelicama (plavim i crvenim) označite tok krvi kroz srce.

 

Zadatak 7. Optok krvi. Skicirajte srce i te mali i veliki optok krvi. Strelicama u plavoj i crvenoj boji označite tok arterijske i venske krvi u oba optoka.

 

Zadatak 8. Odgovorite na pitanja.

a) Koja je uloga malog optoka krvi?

b) Koja je uloga velikog ili sistemskog optoka krvi?

c) U kojem dijelu srca započinje mali, a u kojem dijelu veliki optok krvi?

d) Kojim žilama u velikom optoku teče arterijska, a kojim venska krv?

e) Kojim žilama u malom optoku teče arterijska, a kojim venska krv?

Zadatak 9. Građa srčano-mišićnoga tkiva. Dopunite rečenice.

Svinjsko srce izgrađuje isto tkivo koje gradi i ljudsko srce, a naziva se ______________tkivo. Srčana se stijenka sastoji od triju slojeva: tankog unutarnjega ______________ , središnjega i najdebljega______________ i vanjskoga sloja ______________. Najdeblji sloj građen je od gusto zbijenih stanica koje se grananjem spajaju sa susjednim stanicama. Mjesta na kojima se dodiruju membrane dviju susjednih srčanih stanica nazivaju se                                              .

Zadatak 10. Mikroskopom pogledajte preparat srčano-mišićnog tkiva. Uočite posebnosti u građi, nacrtajte i opišite što vidite.

 

1.2. Literatura

1.    Lukša, Ž., Mikulić, S. (2014) Život 3 udžbenik biologije u trećem razredu gimnazije, Zagreb: Školska knjiga

2.    Keros i sur. (1995) Anatomija i fiziologija priručnik za učenike srednjih medicinskih škola, 1. izdanje, Zagreb: Školska knjiga

3.    Matulec, Lj. (2009) Biologija zbirka zadataka iz biologije za 8. razred osnovne škole, Zagreb: Školska konjiga

4.    linkovi za upotrebljavane slike za nastavnu jedinicu Srce:

philschatz.com/anatomy-book/resources/2011_Heart_Valves.jpg (studeni, 2015; prikaz zalistaka)

crescentok.com/staff/jaskew/isr/anatomy/anatomy1/anatomy/vascular/circ7.htm

(studeni, 2015; vanjska građa srca)

www.kardiologija.in.rs/Srcane_aritmije.htm (studeni, 2015; središta automatizacije srca)

www.kardiologija.in.rs/srcana_slabost.htm (studeni, 2015; sistola i dijastola)

www.lessontutor.com/jm_circulatory.html (studeni, 2015; shema kardiovaskularnog sustava)

e-skola.biol.pmf.unizg.hr/odgovori/odgovor332.htm (lipanj 2016.)

 

Osmislile i pripremile: Petra Međeral Ozimec, prof. i Zrinka Pongrac Štimac, prof.