Impressum


Ovaj kurikulum za fakultativnu nastavu je nastao tijekom projekta “Prirodoslovna lepeza za mlade nastavnike – suvremena nastava za izazove tržišta”

Urednica:

Zrinka Pongrac Štimac, prof.

Autori:

Anita Perišić, prof.

Dunja Orlovac, prof.

Marija Radić, prof.

Petra Međeral Ozimec, prof.

Zrinka Pongrac Štimac, prof.