Imunologija u stripu


9. Imunologija u stripu (Fiziologija čovjeka 2. dio: Imunološki sustav)

 

9.1. Ciljevi i odgojno – obrazovni ishodi

 

Cilj ove radionice je upoznati kompleksnost imunološkoga sustava i važnost njegova pravilnog rada za očuvanje zdravlja. Također, učenici trebaju razumjeti uvjete potrebne za širenje zarazne bolesti te načine kojima se može steći imunost prema određenom antigenu.

 

Učenik će:

 • razlikovati temeljne pojmove iz imunologije
 • povezati građu i uloge organa, tkiva i stanica uključenih u obranu organizma od različitih antigena
 • opisati uvjete potrebne za širenje zaraznih bolesti pomoću Vogralikova ili epidemiološkog lanca
 • objasniti načine stjecanja imunosti prema različitim antigenima
 • objasniti stripom stručne pojmove.

 

9.2. Plan radionice Imunologija u stripu

 

Imunološki sustav je jedan od najkompleksnijih sustava i učenicima najteži i najapstraktniji. U slučaju da se radi debata na temu „cijepljenje“ svakako treba ovu radionicu obraditi prije kako bi učenici usvojili potrebnu terminologiju te razumjeli procese kojima se organizam štiti od različitih uzročnika bolesti.

 

Prijedlog je da se sadržaji ove radionice obrade u obliku strip. Strip bi bio dijelom „dirigiran“, odnosno, pojmovi koje učenici trebaju obraditi u obliku stripa nadovezuju se jedan na drugi i u konačnici čine cjelinu. Kad svaki učenik izradi svoj strip na zadani pojam, svi zajedno bi trebali obuhvatiti sve pojmove i procese imunološkog sustava. Tako bi se na kraju mogao napraviti „kolaž“ (na zidu učionice iz biologije ili na hodniku škole) pod nazivom Imunologija u stripu.

 

Strip mogu učenici izraditi ručno (crtež) ili u nekoj od aplikacija s interneta (prema mogućnostima škole i učenika), a sama izrada predviđena je na satovima fakultativne nastave biologije. Za pripremu je potrebno odvojiti jedan sat, a za izradu stripa najmanje jedan blok sat.

 

9.3. Uloga nastavnika u radionici Imunologija u stripu

 

Nastavnik je na radionici Imunologija u stripu organizator, voditelj i suradnik. Za pripremu radionice potreban je najmanje jedan školski sat na kojem će nastavnik objasniti što očekuje od učenika, podijeliti stručne pojmove, dati prijedloge (www.petagimnazija.hr/biologija-i-kemija-u-stripu) ili pokazati aplikacije koje učenici mogu koristiti za izradu stripa. Potrebno je s učenicima riješiti Zadatak 1. Je li korektna izreka: Širi se k’o epidemija? i Zadatak 2. Tko širi paniku? iz Priručnika za učenike.

 

Učenici trebaju tijekom najmanje jednoga blok sata napraviti strip, od 3-5 sličica (Zadatak 3. Moja uloga u prevenciji i sprečavanju širenja zaraze?). U tih nekoliko sličica objasnit će jedan od zadanih pojmova iz poglavlja Imunološki sustav. Strip učenici mogu napraviti sami (rukom) ili pomoću računala, koristeći Paint, Powerpoint ili neku drugu aplikaciju navedenu u popisu literature. Uz upute kako izraditi strip, na navedenim internetskim stranicama postoje i korisni savjeti kako koristiti stripu nastavi te argumenti u prilog ovog načina pristupanja obradi teško razumljivih pojmova i procesa.

 

Prijedlog pojmova:

 

 1. Imunološki sustav vs. Imunologija
 2. Antigen/imunogen
 3. Antitijelo/protutijelo
 4. Mjesto prepoznavanja
 5. Fagociti
 6. Prepoznavanje kao značajka imunosti
 7. Memorija kao značajka imunosti
 8. Specifičnost kao značajka imunosti
 9. Bolje spriječiti nego liječiti (enzimatska razgradnja mikroorganizama)
 10. T-limfociti
 11. B-limfociti
 12. Stanice s memorijom
 13. Inkubacija
 14. Simptomi (npr. gripe)
 15. Aktivno stečena imunost prirodnim i umjetnim putom
 16. Pasivno stečena imunost prirodnim i umjetnim putom
 17. Alergija
 18. AIDS
 19. Astma
 20. Dijelovi Vogralikovog ili epidemiološkog lanca
 21. Epidemija/pandemija

 

Tijekom izrade stripova, nastavnik treba pratiti rad učenika, razgovarati sa svakim posebno kako bi utvrdio razumije li učenik pojam koji treba prikazati i objasniti stripom te treba povezati pojedinačne pojmove u cjelinu.

 

Kad se stripovi izrade, nastavnik treba s učenicima izraditi „kolaž“ na zidu učionice ili hodnika škole (Zadatak 4. Ne bojim se!). „Kolaž“ treba osmisliti tako da se pojmovi međusobno nadovezuju, odnosno, da svaki znatiželjnik koji će promatrati izložbu dobije cjelovitu sliku o imunološkom sustavu.

 

9.4. Literatura:

www.pixton.com (travanj 2016.)

www.easel.ly/ (travanj 2016.)

piktochart.com/ (travanj 2016.)

venngage.com/ (travanj 2016.)

Cerić, H (2014) Skandalon u oblačićima – Kako koristiti strip u nastavi? www.stripovi.com/vijesti/skandalon-u-oblacicima-kako-koristiti-strip-u-nastavi/729/ (lipanj 2016)

www.petagimnazija.hr/biologija-i-kemija-u-stripu (lipanj 2016.)

www.youtube.com/watch?v=LSYED-7riNY (lipanj 2016.)

www.duzs.hr/page.aspx?PageID=298 (lipanj 2016.)

www.hzjz.hr/ (lipanj 2016)

 

Osmislila i pripremila: Zrinka Pongrac Štimac, prof.