Suvremeni život i naše zdravlje – važnost cijepljenja


7. Suvremeni život i naše zdravlje – važnost cijepljenja

 

7.1. Ciljevi i odgojno – obrazovni ishodi

Cilj ove radionice je upoznati važnost cijepljenja kao mjere prevencije i sprečavanja širenja zaraze. Osim toga, učenici će upoznati koncept debate i pravila rasprave na zadanu temu.

 

Učenik će:

  • provesti debatu na temu cijepljenje
  • interpretirati kalendar cijepljenja u RH
  • raspraviti o važnosti cijepljenja u prevenciji bolesti i zaštiti zdravlja zajednice
  • usporediti pozitivne i negativne posljedice/strane cijepljenja

 

7.2. Plan radionice

 

Radionica Suvremeni život i naše zdravlje odradit će se u formi debate na temu Važnost cijepljenja. Debate mogu biti organizirane na različite načine i u popisu literature predloženo je nekoliko relevantnih internetskih stranica koje mogu poslužiti i nastavnicima i učenicima u pripremi sata.

 

Korištenje debata u redovnoj nastavi biologije je nažalost rijetko. Mnogi nastavnici ne prepoznaju vrijednost ovakvih sati i smatraju ih „gubitkom vremena“. Međutim, u suvremenom društvu nužno je kvalitetno komunicirati, u različitim formama i služeći se različitim alatima. Debatirati ili raspravljati zapravo znači jasno i argumentirano iskazati osobno mišljenje i stav. A to pojedinac može učiniti jedino ako suvereno vlada sadržajem o kojem govori i poznaje terminologiju.

 

Organiziranje debata i korištenje debata u nastavnom procesu višestruko je korisno. Prije svega, učenici u skupini trebaju međusobno komunicirati i organizirati zadatke. Bez obzira o kakvoj je formi debate riječ, svi uključeni trebaju usvojiti sadržaj o kojem će raspravljati, bilo da se nalaze u ulogama sudaca, moderatora, članova afirmativne ili negacijske skupine. Neobično je važno što su prisiljeni surađivati i zajednički istraživati te će tako razvijati odgovornost prema zajedničkom zadatku, međusobnu snošljivost, kritičko mišljenje te komunikacijske (Što govorimo?) i govorničke (Kako govorimo?) vještine.

Za pripremu debate potrebno je odvojiti jedan školski sat, a za provođenje debate jedan blok sat.

 

7.3. Uloga nastavnika u organizaciji debate

 

U ovoj je radionici nastavnik u ulozi organizatora i suradnika. Prije pripremnog sata, nastavnik zadaje učenicima iz Priručnika za učenike Zadatak 1. Zašto debata? Cilj je tog zadatka potaknuti zanimanje za ovaj oblik učenja.

 

Na pripremnom satu treba objasniti učenicima što je debata i koje su njezine prednosti u raspravama na zadanu temu. Osim toga, s obzirom da je tema sata zadana kurikulumom, treba napraviti kratki uvod u temu Važnost cijepljenja. U tome mu može pomoći kakav novinski članak o epidemiji neke bolesti (ebola, zika) ili neki poput ovog pod naslovom Evo zašto cijepljenje u Hrvatskoj mora ostati obavezno objavljenog na www.tportal.hr/vijesti/znanost/370107/Evo-zasto-cijepljenje-u-Hrvatskoj-mora-ostati-obavezno.html.

 

Nakon uvoda, nastavnik treba potaknuti učenike da osmisle tezu (Zadatak 2. Teza?) te da se nakon toga podijele u skupine. Ovisno o broju učenika, dio učenika treba tvoriti afirmacijsku skupinu (brane tezu), a dio negacijsku skupinu (napadaju tezu). Troje učenika treba odabrati za suce (slušaju argumente i procjenjuju njihovu relevantnost), a jednog za moderatora debate (vodi debatu, pazi na vrijeme i pravila) (Zadatak 3. Moja uloga?).

 

Svoje zadaće učenici trebaju sami proučiti i o tome obavijestiti nastavnika (Zadatak 4. Govoriti za ili protiv?).

 

Prijedlog teza:

  • Cijepljenje je važno i ne šteti zdravlju
  • Cijepljenje uzrokuje autizam
  • Cijepljenje oslabljuje naš imunološki sustav

 

Na blok satu, na kojem se održava debata, nastavnik prati aktivnost svakog pojedinog učenika, što znači da prati i što i kako govori, tj. prati sadržaj o kojem govori i točnost argumente koje iznosi, prati njegovo ponašanje prema sugovornicima te na kraju, prati glasnoću i izražajnost njegova glasa. U praćenju aktivnosti nastavniku može pomoći jednostavna tablica (Tablica 1). Prema potrebi i u dogovoru s učenicima, nastavnik može proširiti ili smanjiti broj kriterija koje će pratiti.

 

Tablica 1. Prijedlog kriterija za praćenje aktivnosti učenika u debati

debata

Na kraju blok sata na kojem je održana debata, nakon što su suci odredili koja je, prema njihovom mišljenju ekipa bila bolja, zaključak treba donijeti i nastavnik. U zaključku se treba kratko osvrnuti na sve učenike uključene u debatu, pohvaliti sve koji su se ozbiljno pripremili i koji su odgovorno „odradili“ svoje uloge. Također, treba upozoriti na eventualne netočnosti ili nekorektnosti. Bez obzira kako je glasila teza, i bez obzira na to koja je skupina pobijedila, a s obzirom na temu sata, nastavnik treba zaključiti koliko je cijepljenje važno u prevenciji i sprečavanju širenja bolesti.

 

Također, bilo bi dobro da nastavnik uputi učenike i na Zadatak 5. Što sam naučio/Što sam naučila? Taj zadatak potiče učenike na pisanje kratkog eseja (jedna A4 stranica) u kojem treba kratko navesti što je naučio pripremajući se za debatu te što je naučio tijekom provođenja debate. U eseju učenici ne trebaju prepričavati sadržaje iz udžbenika, nego navesti svoj osobni i konačni stav prema tezi. Također, trebaju se osvrnuti na osobne komunikacijske i govorničke vještine i navesti što smatraju svojom prednošću, a što nedostatkom te prijedlog kako bi te nedostatke smanjili.

 

7.4. Literatura:

www.azoo.hr/images/razno/I.Lukic.pdf (svibanj 2016.)

hdd.hr/wordtest/debatni-prog/zasto-debata/ (svibanj 2016.)

nastava.tvz.hr/komunikacijske-vjestine/index.php/hr/pripremljena-debata (svibanj 2016.)

darhiv.ffzg.unizg.hr/5151/1/(Metodicki_pristup_debati_u_nastavi_KecaZAVR%C5%A0NO).pdf (svibanj 2016.)

www.gov.hr/moja-uprava/zdravlje/zdravlje-djece-i-majki/cijepljenje/476 (lipanj 2016.)

www.zzjzdnz.hr/hr/usluge/cijepljenje/kalendar_cijepljenja (lipanj 2016.)

hzjz.hr/wp-content/uploads/2013/11/nuspojave2012.pdf (lipanj 2016.)

hzjz.hr/wp-content/uploads/2013/11/cijep_cinjenice.pdf (lipanj 2016.)

www.pregovaranje.com/communications/index/2 (lipanj 2016.)

www.ffzg.unizg.hr/fonet/gs/?page_id=209 (lipanj 2016.)

www.specijalist.hr/hr/info-centar/obavijesti/posloprimci/govornicke-vjestine/ (lipanj 2016.)

www.tportal.hr/vijesti/znanost/370107/Evo-zasto-cijepljenje-u-Hrvatskoj-mora-ostati-obavezno.html (lipanj 2016)

 

Osmislile i pripremile: Anita Perišić, prof. i Zrinka Pongrac Štimac, prof.