1. Obnovljivi izvori energije


Obnovljivi izvori energije

1

Ključno pitanje

Što su obnovljivi izvori energije, koja im je svrha, gdje se primjenjuju i zašto se tako često spominju?

Odgojno-obrazovni cilj

Glavni cilj nastavne jedinice je upoznati učenike sa osnovnim značenjem pojma „Obnovljivi izvori energije“, s njihovom primjenom u stvarnost i prednostima korištenja. Također pokazati učenicima svrhu primjene i korištenja, kao i glavnu značajku u korištenju s obzirom na okoliš. Razvijati komunikacijske, prezentacijske i stvaralačke kompetencije kod učenika. Njegovati grupni, individualni i frontalni rad. Razvijati sposobnost primjene naučenih sadržaja u stvarnosti. Poticati učenike na suradnju, logičko prosuđivanje i interakciju. Razvijati sposobnost izražavanja govorom, kao i samostalno donositi zaključke.

Ishodi učenja

 • Učenici mogu definirati pojam Obnovljivi izvori energije
 • Usvajaju razliku između pojma obnovljivi i alternativni izvori
 • Učenici jasno razlikuju prednosti i nedostatke obnovljivih izvora energije
 • Mogu argumentirati važnost obnovljivih izvora energije u budućnosti
 • Učenici mogu procijeniti dosadašnje znanje o navedenoj temi
 • Usvajaju ključne kompetencije u pogledu zaštite okoliša
 • Mogu argumentirati zbog čega su obnovljivi izvori energije jako važni u razvoju novih tehnologija
 • Također samostalno mogu procijeniti koliko je koji Obnovljivi izvor dostupan i iskorišten

Potrebni materijali Tablica za učenike: što znam, što želim znati, što sam naučio/la, udžbenik, radni listovi, papir A3, flomasteri i drvene boje.

Nastavna pomagala:

Računalo i projektor, slikokaz, ploča (kreda i/ili flomasteri), radni listovi, papirići za učenikova imena.

ICT izvori znanja:

 1. www.renewableenergyworld.com/index/tech.html
 2. www.nrel.gov/workingwithus/learning.html
 3. www.obnovljivi.com/index.php

Vrijeme potrebno za planirane aktivnosti:

Dva školska sata

Nastavne metode i strategije

Postavljanje otvorenih pitanja, rasprava, samostalno donošenje zaključaka, oluja ideja, izrada umnih mapa, frontalni i individualni rad (razgovori).

Ključni pojmovi

Obnovljivi izvori energije, energija vode, energija sunca, energija vjetra, biomasa, geotermalna energija Tijek nastavnih sati (artikulacija sata).

1. sat

Prvi korak (10 minuta) Pomoću računala će se prikazati kratki video o Obnovljivim izvorima energije. Zatim će se postaviti pitanje učenicima: Što su za vas „Obnovljivi izvori energije?“ Učenici će pojedinačno odgovarati i iznositi svoje razmišljanje. Zatim slijedi kratka rasprava o navedenoj temi.

Drugi korak (10 minuta) Učenicima se postavlja pitanje (s ciljem spoznaje važnosti zadane teme), koja je svrha obnovljivih izvora energije, gdje se primjenjuju i zašto se tako često spominju? Međusobno će u grupama prokomentirati dana pitanja, zatim će se objediniti svi izneseni odgovori u jednu cjelinu. Nastavnik učenicima pojašnjava važnost i svrhu navedene teme, kao i glavni cilj nastavnog sata.

Treći korak (8 minuta) Na ploči je prikazana tablica s tri dijela (stupca): što znam, što želim znati, što sam naučio/la. Nastavnik učenicima dijeli isti takav obrazac tablice na papiru. Učenici ga popunjavaju i to samo prva dva stupca. Tijekom individualnog rada učenika, nastavnik inicira da se učenici sjete svega što do sada znaju o navedenoj temi, kako bi mogli na kraju vidjeti što su novo usvojili tijekom nastavne jedinice. Kada su učenici popunili danu tablicu, predaju ju nastavniku.

Četvrti korak (17 minuta) Nastavnik kratkom prezentacijom prikazuje učenicima podjelu obnovljivih izvora energije, njenu primjenu u stvarnosti i za svaki pojedini obnovljivi izvor energije prikazuje princip rada i iskorištenost danog resursa. Učenici dobivaju ključne informacije o nastavnoj jedinici i usvajaju nova znanja i kompetencije.

2. sat

Prvi korak (4 minute) Nastavnik pita učenike jesu li usvojili sva potrebna znanja iz prezentacije koja im je bila prikazana, te pita učenike ima li tko pitanja ili nejasnoća o danoj temi. Nastavnik dijeli učenike u grupe, te im dodjeljuje zadatak za rad u grupi.

Drugi korak (36 minuta) Svi učenici rade isti zadatak, izrađuju umnu mapu tako da prikažu obnovljive izvore energije na svoj način. Dobivaju sav potreban materijal i pribor za izradu dane teme. Učenici imaju određeno vrijeme za izradu zadatka (25 minuta). Sami u grupi biraju glasnogovornika (predstavnika) koji će predstavljati (izlagati) njihov rad. Nakon izrade umnih mapa, učenici prezentiraju pred cijelim razredom svoj rad.

Treći korak (5 minuta) Kada su sve grupe izložile i predstavile svoj rad, slijedi kratak pregled i isticanje zaključaka. Nakon toga nastavnik dijeli učenicima tablicu (s početka 1. sata) da napišu u zadnji stupac što sam naučio/la. Dok oni pišu, nastavnik uzima učeničke radove i pohranjuje ih na stol (a kasnije postavlja na pano učionice). Nastavnik također može najaktivniju grupu (ili grupe) vrednovati ocjenom.

Provjera postignutih ishoda učenja

 • Istražiti razvijenost obnovljivih izvora energije u Europi (pronaći koja zemlja u Europi dobiva najviše energije iz obnovljivih izvora energije)
 • Istražiti kakvo je stanje s obnovljivim izvorima energije u Republici Hrvatskoj
 • Izradite vaš plan obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj (s obzirom na područja u Hrvatskoj)
 • Koji je obnovljivi izvor energije najbitniji i zašto? Objasnite!