10. LED tehnologija


LED tehnologija

90

Ključno pitanje

Što znači pojam LED? Koja je svrha, primjena i koje su prednosti korištenja LED tehnologije?

Odgojno-obrazovni cilj

Glavni cilj nastavne jedinice je upoznati učenike s principom rada LED tehnologije, njenom primjenom i glavnim karakteristikama. Učenicima će se također pokazati kakav utjecaj LED tehnologija ima na okoliš, te će se usvojiti bitne odrednice korištenja energetski učinkovite tehnologije. Tijekom nastavnog sata, učenici će razvijati komunikacijske vještine, kao i suradnju i logičko prosuđivanje kroz dane zadatke. Razvijati će sposobnost izražavanja govorom, kao i samostalno donositi zaključke. Također će radom u grupi razvijati društvene i komunikacijske kompetencije, njegovati će tuđa mišljenja i surađivati će međusobno.

Ishodi učenja

 • Učenici mogu definirati pojam LED
 • Usvojili su princip rada LED tehnologije
 • Usvajaju razliku između LED boja i načina prikazivanja
 • Učenici jasno razlikuju prednosti i nedostatke LED tehnologije
 • Mogu argumentirati važnost nastavne jedinice u budućnosti i njen razvoj
 • Učenici mogu procijeniti dosadašnje znanje o navedenoj temi
 • Usvajaju ključne kompetencije u pogledu zaštite okoliša koristeći energetski efikasnu tehnologiju
 • Također samostalno mogu procijeniti koliko je LED tehnologija danas zastupljena i u kojim područjima

Potrebni materijali

udžbenik, papir s uputama, bilježnica, flomasteri i drvene boje

Nastavna pomagala

Računalo i projektor, slikokaz, ploča (kreda i/ili flomasteri), radni materijal – upute, udžbenik

ICT izvori znanja

 1. www.ledsmagazine.com/index.html
 2. www.wired.com/2012/10/the-history-of-led/
 3. www.youtube.com/watch?v=u4L8gfzi3sE
 4. www.youtube.com/watch?v=BH9LI973H8w

Vrijeme potrebno za planirane aktivnosti

Dva školska sata

Nastavne metode i strategije

Postavljanje otvorenih pitanja, rasprava, samostalno donošenje zaključaka, rad u paru i grupi, frontalni i individualni rad (razgovori), izlaganje i prezentiranje, logičko zaključivanje, istraživanje Ključni pojmovi LED, LED tehnologija, LED žarulje, energetska učinkovitost

Tijek nastavnih sati (artikulacija sata)

1. i 2. sat

Prvi korak (15 minuta):

Nastavnik pitanjima Što znači pojam LED? Koja je svrha, primjena i koje su prednosti korištenja LED tehnologije? potiče raspravu i uvodi učenike u novu nastavnu cjelinu. Učenici odgovaraju na postavljena pitanja i iznose svoja razmišljanja o znanje koje imaju u navedenoj temi. Raspravlja se o bitnim odrednicama LED tehnologije, a ono najbitnije koja je svrha i primjena iste. Učenici također komentiraju gdje su sve vidjeli u stvarnosti primjenu LED tehnologije.

Drugi korak (55 minuta):

Kada se odradio uvodni dio, nastavnik upućuje u rad učenike. Dijeli ih u grupe (najviše 4 učenika po grupi) i zadaje radni zadatak. Svaka grupa imati će isti zadatak, a to je da u priručniku koji imaju, pročitaju svatko za sebe sve što je napisano o LED tehnologiji. Zatim komentiraju međusobno u grupi o temi koju su pročitali. Nakon toga nastavnik upućuje učenike da izrade bilo koji materijali i da predstave to što su pročitali – usvojili znanje (izrada prezentacije, plakata, umne mape, pitanja za ponavljanje ili slično.)

Treći korak (20 minuta):

Nakon odrađenog glavnog dijela, iz svake grupe glasnogovornik (svaka grupa odradila je svoga glasnogovornika) prezentira drugim grupama što su napravili o navedenoj temi. Sve grupe imale su isti zadatak, a nastavnik je taj koji može vrednovati pojedini rad ocjenom i/ili pohvalom. Sve radove koji su izrađeni, mogu biti izloženi na panou razreda, kako bi se vidio učenikov doprinos radu u nastavi i suradničko učenje.

Provjera postignutih ishoda učenja

 • Istraži kada i gdje se počinje prvi puta koristiti LED tehnologija.
 • Navedi sve primjene LED tehnologije, obuhvati sva područja primjene. (građevina, elektrotehnika, medicina, automobilska industrija i dr..)
 • Objasni princip rada LED žarulje i skiciraj sliku.
 • Koje sve boje mogu biti žarulje u LED tehnologiji.
 • Objasni i izračunaj kolika je ušteda energije na godišnjoj razini koristeći LED žarulje.
 • Navedi sve vrste grla koje postoje za LED žarulje.
 • Istraži koliko Watta zamjenjuju LED žarulje obične žarulje.