11. Energija i njezini oblici


Energija i njezini oblici

screenshot-at-oct-10-13-32-57

Ključno pitanje

Što je energija, koji su oblici energije? Pretvorba energije.

Odgojno-obrazovni cilj

Upoznati učenike s pojmom energije i njezinim oblicima. Na primjerima pretvorbe energije iz jednog oblika u drugi otkriti pojam unutarnje energije i topline. Kroz jednostavne pokuse doći do prvog zakona termodinamike.

Ishodi učenja

  • Učenici mogu navesti oblike energije
  • Učenici mogu objasniti pretvorbu energije iz jednog oblika u drugi
  • Učenici mogu povezati i primijeniti znanje iz biologije i kemije
  • Učenici mogu primijeniti prvi zakon termodinamike
  • Učenici mogu argumentirano komentirati rezultate svog pokusa

Potrebni materijali

Udžbenik, pristup internetu

Nastavna pomagala

Ploča, kreda, računalo, projektor, pribor za pokuse

ICT izvori znanja

  1. www.izvorienergije.com/energija.html
  2. www.mojaenergija.hr/index.php/me/Knjiznica/Zelim-znati/Skola-energetike/01-Sto-je-energija

Vrijeme potrebno za planirane aktivnosti

Dva školska sata

Nastavne metode i strategije

Heuristički razgovor, rješavanje problema u grupi, rasprava, samostalno istraživanje, izvođenje pokusa. Ključni pojmovi Energija, oblici energije, prvi zakon termodinamike, obrada rezultata mjerenja.

Tijek nastavnih sati (artikulacija sata)

1. sat – Prvi korak (10 min):

Učenicima se postavlja pitanje što je energija? Nakon prikupljenih odgovora učenicima se postavlja pitanje o vrstama energije. U grupi dolaze do odgovora i nabrajaju vrste energije. Što karakterizira energiju? Karakterizira je pretvorba iz jednog oblika u drugi.

Drugi korak (15 min):

Pretvorbu energije možemo prokomentirati na primjerima. Učenici u grupi pokušavaju sami doći do primjera i te primjere prezentiraju pred razredom (npr. automobil, rad srca, kuća, sunce, ping-pong loptica…).

Treći korak (15 min):

Učenicima pokusom s injekcijskom štrcaljkom (zatvorenom) prezentirati rad plina (zraka) te na taj način uvedemo pojam unutarnje energije. Uvodimo pojam topline. Nakon toga sličnim pokusom pokažemo kako plin može raditi na račun dovedene topline (pokus s injekcijskom štrcaljkom ili s balonom na flaši). Razgovorom o pokusima dolazimo do prvog zakona termodinamike.

Četvrti korak (5 min):

Razgovorom otkrivamo o čemu ovisi količina dovedene topline tijelu prilikom njegova zagrijavanja.

2. sat – Prvi korak (5 min) :

Učenicima prezentiramo aparaturu koju imamo te s njima raspravimo što bi mogli s njom provjeriti. Aparatura je jedna kartonska cijev i 1 kg sačme. Ovim pokusom možemo demonstrirati pretvorbu energije.

Drugi korak (25 min):

Nakon što su dobili upute, učenici samostalno izvode pokus i vrše mjerenja. Nakon završenog pokusa učenici obrađuju rezultate mjerenja. Nastavnik ih cijelo vrijeme obilazi i s njima komentira tijek pokusa.

Treći korak (10 min):

Učenici međusobno provjeravaju proračune i komentiraju rezultate pokusa primjenjujući znanje o pretvorbi energije iz jednog oblika u drugi.

Provjera postignutih ishoda učenja

Provjera će se vršiti kroz zadatke (računske i konceptualne).