12. Energija vjetra


Energija vjetra

screenshot-at-oct-10-13-47-04

Ključno pitanje

Zašto energija vjetra postaje sve značajnija u proizvodnji električne energije? Koliki je sadašnji udio proizvodnje električne energije u vjetroelektranama Hrvatske?

Odgojno-obrazovni cilj

Glavni je cilj upoznavanje učenika s činjenicom da je vjetar perspektivni ekološki prihvatljiv obnovljivi izvor energije u budućnosti i značajan izvor električne energije sadašnjosti. Sljedeći cilj je upoznati učenike sa postojećim vjetroelektranama u Hrvatskoj i kakve su perspektive budućeg korištenja.

Ishodi učenja

 • Učenici mogu objasniti povijesni razvoj korištenja vjetra
 • Učenici mogu istražiti vjetroelektrane u Hrvatskoj i izračunati njihov udio ukupnoj proizvodnji električne energije u Hrvatskoj
 • Učenici mogu procijeniti, s obzirom na prirodnu osnovu Hrvatske, koje su perspektive u gradnji novih vjetroelektrana
 • Učenici mogu kritički prosuđivati, obraniti stav o utjecaju vjetroelektrana na okoliš

Potrebni materijali

Pristup Internetu, projektor, ploča,kreda

ICT izvori znanja

 1. www.grdimo.hr
 2. hr.wikipedia.org/wiki/Energija_vjetra
 3. www.vjetroelektrane.com/energija_vjetra
 4. www.izvorienergije.com/energija_vjetra.html
 5. www.novaenergija.hr

Vrijeme potrebno za planirane aktivnosti

Dva školska sata

Nastavne metode i strategije

Samostalno istraživanje, rasprava, rješavanje problema u grupi, prezentiranje Ključni pojmovi Vjetroelektrane u Hrvatskoj, postojeći kapaciteti, mogućnosti daljnjeg iskorištavanja, utjecaj na okoliš

Tijek nastavnih sati

1. sat Prvi korak (10 min):

Postavlja se pitanje na koje se sve načine koristila energija vjetra kroz povijest do danas? Slijedi razgovor s učenicima na temelju njihova predznanja. Istaknuto je nekoliko povijesnih razdoblja koja su obilježena upotrebom energije vjetra – doba vjetrenjača, jedrenjaštva…u suvremeno doba sve su značajniji obnovljivi izvori energije, a jedan od njih je i dobivanje električne energije iz vjetroelektrana i vjetroparkova. Učenici dolaze do spoznaje o važnosti korištenja energije vjetra u vjetroelektranama Hrvatske, istražiti će postojeće stanje i mogućnosti budućeg korištenja.

Drugi korak (30 min):

Učenici će se podijeliti u tri grupe sa slijedećim zadacima istraživanja: prva grupa – princip rada vjetroelektrana i prirodne predispozicije za njihovu gradnju, druga grupa – broj i prostorni razmještaj vjetroelektrana u Hrvatskoj te njihov udio u proizvodnji električne energije Hrvatske, treća grupa – ekološki pristup istraživanja, utjecaj vjetroelektrana na okoliš. Zadane teme istraživati će se na stranicama interneta.

Treći korak (5 min):

Nastavnik upućuje učenike da izdvoje bitne činjenice za razumijevanje tema kako bi njihove prezentacije bile što uspješnije.

2. sat Prvi korak (30 min) :

Na temelju istraživanja i prikupljanja podataka te izdvajanja bitnih činjenica za razumijevanje teme i kako bi potaknuli raspravu učenici će prezentacijom prikazati svoj rad. Predstavnik svake grupe vodit će prezentaciju.

Drugi korak (10 min):

Nastavnik će potaknuti raspravu o budućnosti vjetroelektrana u Hrvatskoj. Učenici će samostalno iznositi svoja saznanja i viđenja. Kritički će se osvrnuti na prezentacije i predložiti gdje bi u Hrvatskoj najprije planirali gradnju nove vjetroelektrane.

Treći korak (5 min):

Na predloženi prostor gradnje nove vjetroelektrane uslijedit će ekološki osvrt. Dvije skupine učenika suprotstavit će se svojim argumentima za i protiv, a skupina sa više argumenata pokazat će kako učenici vide budućnost vjetroelektrana u Hrvatskoj.

Provjera postignutih ishoda učenja

 1. Koji su prostori u Hrvatskoj najpovoljniji za projekte novih vjetroelektrana?
 2. Koje su ekološke prednosti vjetroelektrana u odnosu na druge izvore energije?
 3. Zašto se bilježi veliki porast gradnje vjetroelektrana u Europi i ostalom dijelu svijeta