13. Energija vode


Energija vode

screenshot-at-oct-10-13-54-13

Ključno pitanje

Koliki je udio hidroenergije u odnosu na energiju fosilnih goriva i nuklearnu energiju u Hrvatskoj, koje su prednosti i nedostaci korištenja hidroenergije?

Odgojno-obrazovni cilj

Glavni je cilj upoznati učenike sa osnovnim pojmovima rada i korištenja hidroelektrana. Drugi cilj je da učenici upoznaju razliku između izgradnje, rada i održavanja malih hidroelektrana u odnosu na velike hidroelektrane. Treba se povesti rasprava o ekonomskoj i ekološkoj opravdanosti gradnje novih malih hidroelektrana.

Ishodi učenja

 • Učenici mogu objasniti i dati primjer rada hidroelektrana
 • Učenici mogu razlikovati hidroelektrane velikih i malih kapaciteta
 • Učenici mogu istražiti koje su male hidroelektrane u Hrvatskoj
 • Učenici mogu kritički prosuđivati i obraniti stav za ili protiv rada malih hidroelektrana
 • Učenici mogu kreirati, povezati i prezentirati svoje stavove

Potrebni materijali

Pristup Internetu, udžbenik, ploča, kreda

ICT izvori učenja

 1. www.ekologija.com.hr/energija-vode/
 2. hr.wikipedia.org/wiki/Hidroelektrane_u_Hrvatskoj
 3. www.izvorienergije.com/energija_vode.html
 4. hr.wikipedia.org/wiki/Male_hidroelektrane
 5. www.zelenazona.hr

Vrijeme potrebno za planirane aktivnost

Dva školska sata

Nastavne metode i strategije

Samostalno istraživanje, rasprava, rješavanje problema u grupi, izrada prezentacija

Ključni pojmovi

Energija vode, hidroelektrane u Hrvatskoj, male hidroelektrane, ekološki pristup u analizi hidroenergije u Hrvatskoj

Tijek nastavnih sati

1. sat Prvi korak (10 min):

Učenici će pročitati tekst u udžbeniku o obnovljivim izvorima energije u Hrvatskoj. Najveći udio u tim izvorima energije ima energija vode. Postavlja se pitanje koliki je udio malih hidroelektrana do 10MW, njihov prostorni razmještaj, perspektive i ekološka opravdanost.

Drugi korak (30 min):

Učenici će se podijeliti u dvije grupe koje će istražiti male hidroelektrane u Hrvatskoj sa sljedećim zadacima: Prva grupa – osnovne karakteristike malih hidroelektrana do 10 MW (prirodni preduvjeti, vrste s obzirom na tip mreže i tip regulacije, prostorni razmještaj). Druga grupa – povijesni razvoj malih hidroelektrana i suvremeni ekološki pristup – prednosti i nedostaci.

Treći korak (5 min):

Nastavnik će uputiti učenike da izdvoje bitne činjenice koje će prezentirati.

2. sat Prvi korak (30 min):

Predstavnici prve i druge grupe prezentirat će rezultate istraživanja. Predstavnik svake grupe postavit će i nekoliko pitanja za raspravu o opravdanosti izgradnje malih hidroelektrana u budućim prostornim planovima regija Hrvatske.

Drugi korak (10 min):

Učenici će se na temelju saznanja iz prezentacija i predznanja podijeliti u dvije skupine za i protiv izgradnje malih hidroelektrana. Argumentima će pokušati braniti svoje stavove. Raspravom će se predočiti budućnost malih hidroelektrana u Hrvatskoj.

Treći korak (5 min):

Učenici će svojim idejama i vizijama predložiti najpovoljnije lokacije za izgradnju budućih malih hidroelektrana u Hrvatskoj (5 minuta).

Provjera postignutih ishoda učenja

 1. Koje su ekološke prednosti malih hidroelektrana?
 2. Koji su ekološki nedostaci malih hidroelektrana?
 3. Kakve su perspektive i ekonomska opravdanost malih hidroelektrana u Hrvatskoj?