16. Netiquette ili siguran internet – pravila ponašanja na internetu, zaštita


Netiquette ili siguran internet – pravila ponašanja na internetu, zaštita

Online upitnik – prednosti i nedostaci informacijske tehnologije u nastavi

screenshot-at-oct-10-14-37-28

Ključno pitanje

Kako bi se trebalo pravilno izražavati i zaštiti na internetu?

Odgojno-obrazovni cilj

Cilj ovog odgojno-obrazovnog procesa jest ostvarenje sadržaja uz iskustva i aktivnosti koji će se provesti vezano za temu Kako se pravilno izražavati, ponašati i zaštititi na internetu.

Ishodi učenja

  • Prepoznati i znati objasniti pojam „netiquette“. (Ponoviti, definirati i opisati definiciju)
  • Povezati, prevesti i razumjeti naučeni sadržaj vezan za temu, Pravilno izražavanje i ponašanje na internetu. (Sažeti, objasniti te izraziti bit svojim riječima na stranom jeziku).
  • Znati riješiti problem u novoj situaciji na temelju naučenog. (Isplanirati i demonstrirati, interpretirati te intervjuirati).
  • Razlikovati važne od nevažnih dijelova cjeline. (Analizirati, komentirati, izdvojiti, suprotstaviti putem debate).
  • Navesti prednosti i nedostatke informacijske tehnologije u nastavi. (Izlagati, zastupati mišljenje, obraniti stav, kritički prosuditi te zaključiti ima li više prednosti ili nedostataka u samoj informacijskoj tehnologiji u nastavi).
  • Izvući bitno na temelju dobivenih rezultata. Biti kreativan stvarajući prijedloge i rješenja za pravilno postupanje na internetu u vidu komunikacije. (Planirati, organizirati, integrirati te prezentirati naučeni sadržaj).

Potrebni materijali

Laptop (s optikom, kamerama, zvučnicima, internetskim pristupom), projektor, platno.

Nastavna pomagala

Udžbenik, bilježnica, papiri formata A4.

ICT izvori znanja

Prezentacije u PowerPoint-u, youtube (filmovi vezani za pojam „Netiquette“)

Vrijeme potrebno za planirane aktivnosti

Dva školska sata

Nastavne metode i strategije

Usmeno izlaganje, razgovor/debata, prepričavanje i pisanje. Ključni pojmovi „Netiquette“ ili siguran Internet, pravila ponašanja na internetu, zaštita na internetu, prednosti i nedostaci informacijske tehnologije u nastavi

Tijek nastavnih sati (artikulacija sata)

UVODNI DIO Pripremiti učenike za najavljenu temu/ uvjeriti se da su svi učenici informatički pismeni. Nakon uvođenja teme, nastavnik dijeli razred u dvije grupe (jedni će zastupati prednosti a drugi nedostatke informacijske tehnologije u nastavi). Uvjeriti se da su učenici razumjeli što treba raditi uz dodatna obrazloženja i pomoć. Svaku grupu unaprijed upozoriti na vrijeme koje imaju da pripreme argumente i online upitnik. Nastavnik preporučuje da učenici trebaju biti kreativni/domišljati te osmisliti online upitnik na što bolji mogući način.

GLAVNI DIO Nastavnik i učenici zajedno postavljaju pravila u internetskoj komunikaciji. Učenici obrazlažu kako se primjereno ponašati u internetskoj komunikaciji, zaštiti od opasnosti te istaknuti sama pravila ponašanja putem prezentacije. (Navode zabrane poput zabrana kršenja autorskih prava, koliko je opasno vrijeđati i pisati negativne komentare, zašto nije dobro objavljivati vlastite fotografije i sl.) Sukladno temi pravila ponašanja u internetskoj komunikaciji razvija se i debata prednosti i nedostataka informacijske tehnologije uz argumente. Nastavnik sve pomno prati te bilježi. Nakon debate o prednostima i nedostacima učenici izrađuju online upitnik koji će provesti slijedeći školski sat nad određenim ispitanicima.

ZAVRŠNI DIO Nakon zaokruživanja cjeline, uspoređuju se rezultati debate kao i rezultati online upitnika te se tema zaključuje.

Provjera postignutih ishoda učenja

Ishodi će se provjeriti na kraju obrade i zaključenja teme kao i na temelju rezultata dobivenih nakon online upitnika o prednostima i nedostacima informacijske tehnologije u nastavi.