17. Photosynthesis/It’s not easy being green


Photosynthesis/It’s not easy being green

screenshot-at-oct-10-14-45-41

Ključno pitanje

Što je fotosinteza i kako se odvija, koliko je fotosinteza važna za život na Zemlji, kako ju možemo pokazati kroz jednostavan pokus, što je efekt staklenika, koliko mi kao pojedinci možemo učiniti za „zeleniji“ život na Zemlji?

Odgojno-obrazovni cilj

Usvajanje osnovnih pojmova vezanih uz proces fotosinteze i efekta staklenika, usvajanje novog vokabulara te ponavljanje već usvojenog, povezivanje i tumačenje novih pojmova iz područja biologije, kemije i ekologije. Razvijanje jezične komunikacije kroz razvijanje vještina čitanja, pisanja, slušanja i govorenja u cilju formiranja stavova o važnosti fotosinteze za održavanje života na Zemlji. Ponavljanje glagolskog vremena Present Simple kroz navođenje činjenica, Future Simple kroz iznošenje svojih planova za boljitak planeta Zemlje te analiza značenja riječi photo i synthesis u složenici photosynthesis.

Ishodi učenja

  • Učenici mogu prepoznati i definirati pojmove iz biologije, kemije i ekologije koristeći pritom novonaučeni vokabular iz engleskog jezika
  • Učenici mogu primijeniti i povezati prethodno usvojena znanja iz područja biologije, kemije i ekologije s onim iz engleskog jezika
  • Učenici mogu istražiti zakonitosti fotosinteze i demonstrirati ih kroz izvršeni pokus (na listove zdrave biljke postavili su komadiće srebrne folije i ostavili biljku na suncu tjedan dana nakon čega su pokriveni dijelovi lista poblijedili)
  • Učenici mogu koristiti glagolsko vrijeme Present Simple za iznošenje činjenica koje su usvojili, Future Simple kroz iznošenje svojih planova za boljitak planeta Zemlje te usporediti više složenica koje u sebi sadrže riječ photo- (photography, photocopy, photosensitivity) povezati značenja tih riječi i pronaći sličnosti među njima
  • Učenici mogu osmisliti, dizajnirati te onda i prezentirati online strip i plakat koje će izraditi na temelju novih znanja iz područja biologije, kemije i ekologije

Potrebni materijali

Pristup internetu

Nastavna pomagala

Ploča, kreda, računalo, projektor

ICT izvori znanja

  1. www.bitstrips.com/create/comic/
  2. www.youtube.com/watch?v=lDwUVpOEoE4
  3. science.opposingviews.com/greenhouse-effect-photosynthesis-3174.html
  4. www.livescience.com/37743-greenhouse-effect.html
  5. www.glogster.com/#five

Vrijeme potrebno za planirane aktivnosti

Dva nastavna sata

Nastavne metode i strategije

Postavljanje otvorenih pitanja, heuristički razgovor, oluja ideja, rasprava, rješavanje problema u grupi, slušanje i opažanje Ključni pojmovi Fotosinteza, klorofil, kloroplast, ugljikov dioksid, energija, onečišćenje, efekt staklenika, sječa šuma

Tijek nastavnih sati (artikulacija sata):

1. sat Prvi korak (15 min):

Postavit će se pitanja koja će potaknuti oluju ideja i raspravu na temu fotosinteze; kada mislite na sunce, na što prvo pomislite? Je li sunce važno i zašto? Možemo li živjeti bez sunca? Kada gledate riječ fotosinteza, vidite li od kojih dviju riječi se sastoji? Što mislite da te dvije riječi znače? Možete li zaključiti što riječ fotosinteza znači? Možete li opisati ili nacrtati proces fotosinteze i reći što se u njoj događa? Zašto je taj proces važan? Proces fotosinteze će se nacrtati na ploču, kao i sama složenica fotosinteza koja će se razdijeliti u dvije riječi te će se napisati njihova značenja. Pritom će učenici u paru, grupi ili pred cijelim razredom izmjenjivati i nadopunjavati svoja znanja o toj temi.

Drugi korak (10 min):

Sluša se pjesma (stihovi su također ispisani i prate pjevani tekst) sa kanala Youtube naziva Photosynthesis song (dva puta) tijekom čega učenici zapisuju nove riječi na papir.

Treći korak (5 min):

Učenici se koriste internetom ne bi li proučili značenja novih riječi te sami dolaze do zaključaka vezanih uz fotosintezu. Potom se te riječi komentiraju, objašnjavaju i po potrebi prevode.

Četvrti korak (15 min):

Učenici rade u grupi, koriste računalo i internet kako bi proizveli online strip na temu fotosinteze; učenici sami kroz humoristične situacije daju korisne informacije. Učenici prezentiraju svoj uradak.

2. sat Prvi korak (15 min):

Čita se članak What Is the Greenhouse Effect? s interneta te se razgovara o pročitanom tekstu u svrhu boljeg shvaćanja pojma efekt staklenika. Odgovara se na pitanja i komentiraju se novonaučeni podaci, kao i oni koju su učenicima već bili poznati. Prevodi se eventualan novi vokabular.

Drugi korak (15 min):

Čita se članak The Greenhouse Effect & Photosynthesis s interneta te se razgovara o pročitanom tekstu u svrhu boljeg shvaćanja veze između fotosinteze i efekta staklenika, kako to utječe na planet Zemlju te o tome koliko mi kao pojedinci možemo učiniti za istu. Nakon toga učenici u paru raspravljaju o tome kako i što mogu oni učiniti za planet Zemlju u svrhu smanjenja efekta staklenika i predstavljaju kroz dvije do tri rečenice svoje planove ostatku grupe.

Treći korak (15 min):

Učenici moraju osmisliti i dizajnirati jedan plakat koji bi propagirao ekološke ideje kojima možemo poboljšati trenutno stanje na Zemlji, izraditi ga u e-obliku te prezentirati.

Provjera postignutih ishoda učenja

Znanje učenika provjerit će se kroz zadatke koje će nastavnik engleskog jezika sastaviti u suradnji s nastavnicima biologije, kemije i ekologije. Provjera znanja će biti provedena na računalu kako bi se uštedio papir (Škola bez papira) te će se na taj način još jednim primjerom učenicima ukazati na važnost ekologije u svakodnevnom životu.