3. Energija sunca i toplinski kolektori


Energija sunca i toplinski kolektori

28

Ključno pitanje

Što je energija sunca i u kojem obliku dolazi na Zemlju? Kako iz energije sunca dobivamo toplinsku energiju? Što su to toplinski kolektori i koja im je zadaća?

Odgojno-obrazovni cilj

Glavni ciljevi nastavne jedinice su upoznati učenike sa iskorištavanjem energije sunca, njenom pretvorbom u druge oblike i principom rada toplinskih kolektora. Učenici će usvojiti princip rada toplinskih kolektora i znati će pretvorbu energije sunca u toplinsku energiju. Učenicima će se također pokazati svrha primjene i korištenje energije sunca, kao i glavna značajka u korištenju s obzirom na okoliš. Kod učenika će se razvijati komunikacijske kompetencije. Poticati će se učenike na suradnju, logičko prosuđivanje i interakciju. Učenici će razvijati sposobnost izražavanja govorom, kao i samostalno donositi zaključke.

Ishodi učenja

 • Učenici će znati objasniti pojam energije sunca
 • Znati će pretvorbu energije sunca u toplinsku energiju
 • Učenici mogu definirati pojam toplinskih kolektora
 • Znati će nabrojiti vrste toplinskih kolektora
 • Učenici mogu procijeniti dosadašnje znanje o navedenoj temi
 • Mogu argumentirati važnost energije sunca sada i u budućnosti
 • Usvajaju ključne kompetencije u pogledu zaštite okoliša
 • Mogu argumentirati zbog čega je energija sunca najbitniji obnovljivi izvor energije

Potrebni materijali

Udžbenik i/ili priručnik, bilježnica, radni materijal (radni listovi)

Nastavna pomagala

Računalo i projektor, slikokaz, ploča (kreda i/ili flomasteri), radni listovi

ICT izvori znanja

 1. www.youtube.com/watch?v=64mtITOuXiA
 2. www.youtube.com/watch?v=JbJ7AVHBQfs

Vrijeme potrebno za planirane aktivnosti

Dva školska sata

Nastavne metode i strategije

Postavljanje otvorenih pitanja, rasprava, samostalno donošenje zaključaka, individualni i rad u paru

Ključni pojmovi

Energija sunca, toplinski kolektori, pretvorba energije, okoliš.

Tijek nastavnih sati (artikulacija sata).

1. sat Prvi korak (25 minuta):

S obzirom da se nastavna jedinica nastavlja od prošloga sata (nastavna jedinica broj 2), nastavnik je. pripremio za učenike pitanja za ponavljanje, kako bi se s njima uveli u temu nove nastavne jedinice. Pitanja za ponavljanje su: 1. Što je energija sunca? 2. Kako ju možemo iskorištavati (na koja dva načina)? 3. Kako energija sunca dolazi na Zemlju? 4. Koje se sve pretvorbe energije događaju? Objasni! 5. Kakav utjecaj imaju na okoliš navedene pretvorbe i iskorištavanje sunca? Svaki učenik individualno odgovara na navedena pitanja, piše pitanja u radne listove koje je dobio.

Drugi korak (20 minuta):

Kada su učenici završili sa zadatkom, nastavnik ih vodi kroz navedena pitanja. Učenici se dobrovoljno javljaju, odgovaraju na pitanja i samim time potiče se rasprava oko nove nastavne jedinice. Nastavnik potiče raspravu, uvodi ih u temu i postavlja pitanja Kako iz energije sunca dobivamo toplinsku energiju? Što su to toplinski kolektori i koja im je zadaća? Učenici se javljaju i odgovaraju na pitanja. Nastavnik ih potiče na diskusiju i raspravu oko istoga. Navedena pitanja su ujedno i uvod u nastavnu cjelinu energija sunca i toplinski kolektori.

2. sat Prvi korak (37 minuta):

Kako su na prethodnom satu učenici dobili osnovne informacije o nastavnoj jedinici, nastavnik učenicima prezentira toplinske kolektore. Njihovu podjelu, princip rada i samu primjenu. Također nastavnik video zapisom prikazuje kako se iz energije sunca dobiva toplinska energija, te kako se u toplinskim kolektorima događa određena pretvorba energije. Učenici usvajaju cilj nastavne jedinice. Nastavnik raznim metodama rada (individualni, grupni, frontalni rad i rad u paru) prenosi učenicima sadržaj, potiče interakciju i raspravu između učenika.

Drugi korak (8 minuta):

Nakon odrade u glavnom dijelu, učenici dobivaju zadaću (pitanja se nalaze u provjeri postignuća). Kako bi nastavnik dobio povratnu informaciju, koliko su učenici usvojili nastavni sadržaj, govori učenicima da zatvore knjige i bilježnice, te kratkim pitanjima provjerava usvojeni sadržaj.

Provjera postignutih ishoda učenja

 • Što su toplinski kolektori?
 • Objasni princip rada toplinskih kolektora.
 • Navedi vrste toplinskih kolektora.
 • Istraži gdje u Hrvatskoj ima najviše instaliranih toplinskih kolektora.
 • Kakav utjecaj imaju na okoliš?
 • Navedi nekoliko prednosti toplinskih kolektora.