6. Energetska učinkovitost


Energetska učinkovitost

60

Ključno pitanje

Što je energetska učinkovitost? Koji su glavni ciljevi energetske učinkovitosti?

Odgojno-obrazovni cilj

Glavni cilj nastavne jedinice je upoznati učenike sa osnovnim značenjem pojma energetska učinkovitost, s njenom primjenom, načinom korištenja i glavnim ciljevima održivosti. Također pokazati učenicima svrhu primjene i korištenja, kao i glavnu značajku u korištenju s obzirom na okoliš. Razvijati će se komunikacijske, prezentacijske i stvaralačke kompetencije kod učenika. Njegovati grupni, individualni i frontalni rad. Razvijati sposobnost primjene naučenih sadržaja u stvarnosti. Poticati učenike na suradnju, logičko prosuđivanje i interakciju. Razvijati sposobnost izražavanja govorom, kao i samostalno donositi zaključke.

Ishodi učenja

 • Učenici mogu definirati pojam energetska učinkovitost
 • Učenici jasno razlikuju prednosti i nedostatke energetske učinkovitosti
 • Mogu argumentirati važnost energetske učinkovitosti u budućnosti
 • Učenici mogu procijeniti dosadašnje znanje o navedenoj temi
 • Usvajaju ključne kompetencije u pogledu zaštite okoliša
 • Znati će koja je važnost primjene energetske učinkovitosti
 • Znati će nabrojiti energetske razrede
 • Znati će kvalificirati pojedine izvore energije u energetske razrede

Potrebni materijali

Tablica za učenike: što znam, što želim znati, što sam naučio/la, udžbenik, radni listovi, flomasteri i drvene boje Nastavna pomagala Računalo i projektor, slikokaz, ploča (kreda i/ili flomasteri), radni listovi, Internet mreža

ICT izvori znanja

 1. www.youtube.com/watch?v=ytkt2YxGou4
 2. ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency

Vrijeme potrebno za planirane aktivnosti

Dva školska sata

Nastavne metode i strategije

Postavljanje otvorenih pitanja, rasprava, samostalno donošenje zaključaka, oluja ideja, izrada krajnjih rezultata, frontalni i individualni rad (razgovori), rad u paru i rad u grupi, prezentiranje rezultata

Ključni pojmovi

Energetska učinkovitost, energetski razredi

Tijek nastavnih sati (artikulacija sata)

1. sat

Prvi korak (10 minuta):

Pomoću računala će se prikazati kratki video o energetskoj učinkovitosti. Zatim će se postaviti pitanje učenicima: Što je za vas energetska učinkovitost? Učenici će pojedinačno odgovarati i iznositi svoje razmišljanje. Zatim slijedi kratka rasprava o navedenoj temi.

Drugi korak (10 minuta):

Učenicima se postavlja pitanje (s ciljem spoznaje važnosti zadane teme), koja je svrha energetske učinkovitosti, gdje se primjenjuje i zašto se tako često spominje? Međusobno će u grupama prokomentirati dana pitanja, zatim će se objediniti svi izneseni odgovori u jednu cjelinu. Nastavnik učenicima pojašnjava važnost i svrhu navedene teme, kao i glavni cilj nastavnog sata.

Treći korak (8 minuta):

Na ploči je prikazana tablica s tri dijela (stupca): što znam, što želim znati, što sam naučio/la. Nastavnik učenicima dijeli isti takav obrazac tablice na papiru. Učenici ga popunjavaju i to samo prva dva stupca. Tijekom individualnog rada učenika, nastavnik inicira da se učenici sjete svega što do sada znaju o navedenoj temi, kako bi mogli na kraju vidjeti što su novo usvojili tijekom nastavne jedinice. Kada su učenici popunili danu tablicu, predaju ju nastavniku.

Četvrti korak (17 minuta):

Nastavnik kratkom prezentacijom prikazuje učenicima što je energetska učinkovitost, što su energetski razredi, koja je svrha energetske učinkovitosti i gdje se sve može energetska učinkovitost primijeniti. Učenici dobivaju ključne informacije o nastavnoj jedinici i usvajaju nova znanja i kompetencije.

2. sat

Prvi korak (4 minute):

Nastavnik pita učenike jesu li usvojili sva potrebna znanja iz prezentacije koja im je bila prikazana, te pita učenike ima li tko pitanja ili nejasnoća o danoj temi. Nastavnik dijeli učenike u grupe, te im dodjeljuje zadatak za rad u grupi.

Drugi korak (36 minuta):

Svi učenici rade isti zadatak, izrađuju umnu mapu (ili neki drugi oblik rada) tako da prikažu energetsku učinkovitost na svoj način. Dobivaju sav potreban materijal i pribor za izradu dane teme. Učenici imaju određeno vrijeme za izradu zadatka (25 minuta). Sami u grupi biraju glasnogovornika (predstavnika) koji će predstavljati (izlagati) njihov rad. Nakon izrade umnih mapa (ili drugog oblika rada), učenici prezentiraju pred cijelim razredom svoj rad.

Treći korak (5 minuta):

Kada su sve grupe izložile i predstavile svoj rad, slijedi kratak pregled i isticanje zaključaka. Nakon toga nastavnik dijeli učenicima tablicu (s početka 1. sata) da napišu u zadnji stupac što sam naučio/la. Dok oni pišu, nastavnik uzima učeničke radove i pohranjuje ih na stol (a kasnije postavlja na pano učionice). Nastavnik također može najaktivniju grupu (ili grupe) vrednovati ocjenom.

Provjera postignutih ishoda učenja

 • Navedi koji sve energetski razredi postoje i objasni svaki razred pojedinačno.
 • Objasni što je energetska učinkovitost.
 • Gdje se sve energetska učinkovitost može primijeniti.
 • Koji su rezultati i planovi energetske učinkovitosti do 2020 godine.
 • Istraži koja zemlja u Europi ima najbolje razvijenu energetsku učinkovitost.