7. Energija valova, plime i oseke


Energija valova, plime i oseke

65

Ključno pitanje

Kako se dobiva energija iz energije valova? Kakav utjecaj na proizvodnju energije imaju plima i oseka?

Odgojno-obrazovni cilj

Glavni ciljevi nastavne jedinice su upoznati učenike sa iskorištavanjem energije valova, njenom pretvorbom u drugi oblik energije i sam princip rada postrojenja iz kojeg se energija valova pretvara u drugi oblik energije. Učenici će usvojiti princip rada postrojenja koji koristi energiju valova, i energiju plime i oseke. Kod učenika će se razvijati komunikacijske kompetencije. Poticati će se učenike na suradnju, logičko prosuđivanje i interakciju. Razvijati će sposobnost izražavanja govorom, kao i samostalno donositi zaključke.

Ishodi učenja

 • Učenici će znati objasniti pojam energija valova
 • Znati će pretvorbu jednog oblika energije u drugi
 • Učenici mogu definirati pojam energija plime i oseke
 • Učenici mogu procijeniti dosadašnje znanje o navedenoj temi
 • Mogu argumentirati važnost primjene i korištenja s obzirom na okoliš
 • Usvajaju ključne kompetencije u pogledu zaštite okoliša

Potrebni materijali

Udžbenik i/ili priručnik, bilježnica, radni materijal (radni listovi) Nastavna pomagala Računalo i projektor, slikokaz, ploča (kreda i/ili flomasteri), radni listovi

ICT izvori znanja

 1. www.youtube.com/watch?v=8-sFLGMSMac
 2. www.youtube.com/watch?v=VkTRcTyDSyk

Vrijeme potrebno za planirane aktivnosti

Dva školska sata

Nastavne metode i strategije

Postavljanje otvorenih pitanja, rasprava, samostalno donošenje zaključaka, individualni i frontalni rad.

Ključni pojmovi

Energija valova, energija plime i oseke

Tijek nastavnih sati (artikulacija sata)

1. i 2. sat

Prvi korak (15 minuta):

Nastavnik uvodi učenike u nastavnu jedinicu tako što im na slikokazu prikazuje pitanja koja su vezana za nastavnu jedinicu (Kako se dobiva energija iz energije valova? Kakav utjecaj na proizvodnju energije imaju plima i oseka?), uz pitanja također im pokazuje video zapis. Kad su pogledali video zapis, učenici se samostalno javljaju i potiče se rasprava.

Drugi korak (65 minuta):

Kada su učenici komentirali pogledani video zapis, nastavnik najavljuje učenicima cilj nastavnog sata. Nakon toga nastavnik objašnjava, prezentira i pokazuje učenicima nastavni sadržaj, kojega oni zapisuju u bilježnicu i prate po priručniku dani sadržaj. Nastavnik raznim metodama rada prenosi učenicima znanje.

Treći korak (10 minuta):

Nakon odrađenog dijela učenici dobivaju radne materijale, te ih popunjavaju. (Nastavnik je napravio radni list s 10 pitanja točno i netočno, pa će time provjeriti učenikovo usvojeno znanje).

Provjera postignutih ishoda učenja

 • Istraži u kojem dijelu Europe postoji iskorištavanje energije valova.
 • Objasni princip rada postrojenja iskorištavanja energije valova, i plime i oseke.
 • Navedi glavne komponente takvih postrojenja.
 • Kako se odredi lokacija na kojoj će se postaviti takva postrojenja? Objasni!