9. Električna i hibridna vozila (tehnologija izrade)


Električna i hibridna vozila (tehnologija izrade)

81

Ključno pitanje

Kakva su to hibridna vozila? Koja je prednost električnih vozila, princip rada?

Odgojno-obrazovni cilj

Glavni cilj nastavne jedinice je upoznati učenike s principom rada električnih auta, njenom primjenom i utjecajem na okoliš. Učenicima će se također pokazati koja je glavna funkcija upotrebe električnih i hibridnih vozila, te posvijestiti učenicima brigu za okoliš. Tijekom nastavnog sata učenici će razvijati komunikacijske i vizualne kompetencije, te će na osnovu toga istraživati i prosuđivati, te donositi zaključke.

Ishodi učenja

 • Učenici će usvojiti princip rada električnih vozila
 • Učenici će usvojiti princip rada hibridnih vozila
 • Znati će jasnu razliku u principu rada, kao i u temeljnim komponentama vozila
 • Znati će argumentirati važnost nastavne cjeline
 • Moći će procijeniti glavne značajke u pogledu zaštite okoliša
 • Mogu samostalno procijeniti koliko je danas zastupljena navedena tehnologija

Potrebni materijali

Udžbenik i/ili priručnik, bilježnica

Nastavna pomagala

Računalo i projektor, slikokaz, udžbenik, internet mreža, video zapis (film) električna vozila, video zapis (film) hibridna vozila.

ICT izvori znanja

 1. www.youtube.com/watch?v=zL6leS-Eugw
 2. www.youtube.com/watch?v=m2qvGJwTuBo

Vrijeme potrebno za planirane aktivnosti

Dva školska sata

Nastavne metode i strategije

Postavljanje otvorenih pitanja, rasprava, samostalno donošenje zaključaka, logičko zaključivanje, praćenje i bilježenje s obzirom na pogledani video zapis

Ključni pojmovi

Električna vozila, hibridna vozila, temeljne komponente, okoliš

Tijek nastavnih sati (artikulacija sata)

1. i 2. sat

Prvi korak (7 minuta):

Nastavnik učenicima najavljuje nastavnu jedinicu. Nastavna jedinica biti će odrađena tako da će učenici pogledati dva video zapisa (filma), jedan o električnim vozilima, drugi o hibridnim vozilima. Nakon toga će se kratko prokomentirati svaki film, te će se zapisati najbitnije činjenice u bilježnicu.

Drugi korak (63 minute):

Nastavnik preko računala i projektora učenicima prikazuje filmove o električnim i hibridnim vozilima. Učenici pozorno gledaju i zapisuju najbitnije u svoje bilježnice.

Treći korak (20 minuta):

Nakon pogledanih filmova, nastavnik potiče interakciju među učenicima, te se najbitnije činjenice zapisuju u bilježnicu.

Provjera postignutih ishoda učenja

 • Istraži gdje se u Hrvatskoj proizvode električna vozila.
 • Objasni glavnu razliku između električnih i hibridnih vozila.
 • Koje su temeljne komponente električnih vozila.
 • Koje su temeljne komponente hibridnih vozila.
 • Usporedi kakav utjecaj imaju na okoliš električna i hibridna vozila, s obzirom na vozila (diesel i benzin). 11