1. Gibanja


Gibanja

OBRAZOVNI ISHODI:

 • Prepoznati i pravilno koristiti pojmove put, pomak, brzina, akceleracija
 • Razlikovati jednoliko i jednoliko ubrzano gibanje
 • Analizirati gibanje iz zapisa gibanja (snimka, vrpca elektromagnetskog tipkala…)
 • Konstruirati grafove opisanog gibanja
 • Primijeniti račun pogreške u zapisu i analizi rezultata

NASTAVNE METODE:

grupni rad, razgovor, demonstracija PRIBOR: kolica (autić), štoperica, metar, dinamometar, klin, kvadar, kreda, električno tipkalo , trake, mobitel, svjetlosna vrata …

 • Učenici se trebaju podsjetiti osnovnih pojmova iz gibanja
 • Učenike se vodi kroz samostalni rad razgovorom, kako bi ispravno postavili fizikalne zakone koje će primjenjivati tijekom mjerenja
 • Prilikom opisa mjerenja ukazati na važnost kontrole varijabli, koje veličine su stalne a koje se mjenjaju
 • Prije izvođenje vježbi nastavnik provjerava nastavna pomagala i prilagođava ih izvođenju nastave, npr. kosinu po kojoj se vrši gibanje možemo postići na više načina
 • Postavite kolica na površinu malog nagiba. Nagib je takav da se kolica ne gibaju samostalno već tek nakon što ih mi lagano gurnemo i gibat će se stalnom brzinom.
 • Npr.možete na jedan kraj klupe staviti klin, kocku, knjigu ili nešto slično, sve dok ne pronađe odgovarajući nagib

screenshot-at-oct-10-17-52-33

 • Vježbu gibanja može se izvesti na više načina, ovisno o opremi kojom se raspolaže.
 • Gibanje se može snimiti i obrađivati u nekom od programa predviđenih za to, npr. Tracker za analizu videa i korištenje u nastavnom predmetu fizike
 • Ako učenici nisu upoznati sa uporabom računa pogreške kod analize rezultata potrebno ih je upoznati s tim postupkom prije ili poslije provedbe mjerenja
 • Provesti analizu fizikalne točnosti rezultata i izgleda grafova

DODATNI SADRŽAJI:

zadaju se učenicima za zadaću i mogu služiti kao kriterij procjene i vrednovanja učeničkog rada.

 • Zadati učenicima da istraže pojmove trenutna brzina i srednja brzina
 • Istražiti što znači pozitivan, a što negativan predznak brzine
 • Skicirati kako bi izgledali v-t i s-t graf nejednolikog gibanja i gibanja u suprotnom smjeru od prvobitnog smjera gibanja