10. Ogib svijetlosti


Ogib svijetlosti

OBRAZOVNI ISHODI:

 • Nabrojati pojave koje govore u prilog valnoj prirodi svjetlosti
 • Objasniti i opisati ogib na pukotini i optičkoj rešetci
 • Skicirati i usporediti ogibne slike pukotine i optičke rešetke
 • Povezati izgled interferentne slike sa valnom duljinom, veličinom i brojem pukotina, udaljenošću do zastora
 • Objasniti i primijeniti jednadžbu optičke rešetke

NASTAVNE METODE:

grupni rad, razgovor, demonstracija PRIBOR: laser, izvor bijele svjetlosti, stalak, pukotina, difrakcijska rešetka, metar, nit…

 • Ukazati na različitost koncepta svjetlosti u valnoj i geometrijskoj optici
 • Objasniti što je koherentni izvor svjetlosti
 • Ponoviti što je interferencija – konstruktivna i destruktivna
 • Ponoviti pojam razlike hoda, povezati sa uvjetima maksimuma i minimuma
 • Ukazati na razliku interferentne i ogibne slike prilikom korištenja monokromatske i polikromatske svjetlosti
 • Pored ogiba na pukotini, ogib se može pokazati i na vlasi kose (ogib na niti)
 • Izvesti matematički izraz uvjeta za maksimum kod ogiba
 • Odrediti valnu duljinu lasera iz podataka o postavljenoj aparaturi

11

 • Objasniti konstantu optičke rešetke
 • Prokomentirati ogibne slike kod ogiba na jednoj i više pukotina

DODATNI SADRŽAJI:

 • Izraditi spektroskop pomoću CD-a i kartona
 • Izrada holograma pomoću krnje prizme iz pleksiglasa i aplikacije na mobitelu
 • Optičke rešetke u prirodi i spektar boja 7