4. Zakon očuvanja energije – uputa za nastavnike


Zakon očuvanja energije – uputa za nastavnike

OBRAZOVNI ISHODI:

 • Prepoznati različite oblike energije
 • Povezati ovisnost potencijalne energije o položaju tijela i kinetičke o brzini tijela
 • Opisati Zakon očuvanja energije kod gibanja tijela na kosini i pri slobodnom padu
 • Komentirati utjecaj sile trenja na Zakon očuvanja energije
 • Izračunati i prepoznati kinetičku i potencijalnu energiju kao skalarnu veličinu

NASTAVNE METODE:

grupni rad, razgovor, demonstracija PRIBOR: računalo, kosina (napravljena pomoću kvadra, knjige, ravnala…), ravnalo , metar, kuglica, svjetlosna vrata, indigo papir…

 • Raspraviti s učenicima koji oblici energije postoje i kako mijenjaju oblike
 • Ponoviti što je mehanička energija, a ujedno i njena pretvorba i očuvanje (ZOE)
 • Zakon očuvanja može se demonstrirati računalno putem različitih simulacija dostupnih na webu, ovdje je predložena jedna od njih
 • Pokrenuti simulaciju Zakona očuvanja enerije i proučiti njezine parametre (nedeljko-begovic.com/fizika_dgsad.html )
 • Učenicima dati do 5 minuta da sami ispitaju i pogledaju osnovne parametre koji se reguliraju u simulaciji
 • Rad na simulaciji ZOE može se izvesti tako da svi proučavaju iste veličine varijabli (m, v, E…) ili da svaki učenik ili grupa odredi svoje veličine
 • Učenici mogu samostalno raditi ili u manjim grupama te svatko za sebe određivati veličine i dobivati rezultate ili nastavnik može zadati zajedničke vrijednosti veličina kako bi se bolje pratila točnost očitanih podataka
 • Kod izvođenja praktičnog dijela (IIIb dio), raspraviti s učenicima što su to složena gibanja i princip neovisnosti gibanja
 • Praktični dio (IIIb dio vježbe) može se provesti odvojeno, ako se procijeni da nema dovoljno vremena
 • Raspraviti koji se gubitci dešavaju kod pretvorbe energije i povezati sa primjenom ZOE u praksi

DODATNI SADRŽAJI:

zadaju se učenicima za zadaću i mogu biti kriterij procjene i vrednovanja učeničkog rada

 • Elastična opruga i pretvorba elastične potencijalne energije
 • Objasniti pretvorbu energije kod slobodnog pada
 • Obraditi primjer pretvorbe energije iz svakodnevnog života (npr. hrana, automobil, uređaji..)
 • Povezati zakon očuvanja energije i faktor korisnosti
 • Pronaći vezu između energetskih gubitaka, ekološkog onečišćenja i ZOE