5. Tlak u fluidima i sila uzgona


Tlak u fluidima i sila uzgona

OBRAZOVNI ISHODI:

 • Pokazati ovisnost istisnute tekućine o volumenu tijela
 • Povezati težinu istisnute tekućine i uzgon
 • Objasniti djelovanje tlaka u tekućini
 • Primijeniti uzgon na primjeru plutanja, lebdenja i tonjenja tijela u fluidu

NASTAVNE METODE:

grupni rad, razgovor, demonstracija PRIBOR: dvije plastične boce napunjene vodom, kada, igla, dinamometar 2N, stalak, čaša ili menzura od 0,5 l, metalni ili stakleni predmet, sol

 • Raspraviti s učenicima što je fluid, tlak, mjerne jedinice za tlak
 • Na osnovu demonstracije definirati hidrostatski tlak i čimbenike o kojima ovisi
 • Povezati atmosferski tlak kao primjer hidrostatskog, i koliko otprilike iznosi (npr. učenici provjere na stranici DHMZ ili sl.)
 • Kod demonstracije uzgona provjeriti koja količina soli u nekom volumenu vode daje uočljivu promjenu uzgona

DODATNI SADRŽAJI: zadaju se učenicima za zadaću i mogu biti kriterij procjene i vrednovanja učeničkog rada

 • Istražiti izradu i primjenu živinog barometra
 • Istražiti i objasniti kako funkcionira hidraulika
 • Objasniti arteške bunare, pretakanje vina iz bačve
 • Primjena intravenske infuzije