6. Pravilo smjese – uputa za nastavnike


Pravilo smjese – uputa za nastavnike

OBRAZOVNI ISHODI:

 • Objasniti i primjeniti pojam topline
 • Odrediti toplinu koja se izmjeni između tijela različite temperature
 • Objasniti i primijeniti pojam specifičnog toplinskog kapaciteta
 • Primijeniti princip toplinske ravnoteže sustava
 • Odrediti nepoznate veličine sustava u ravnoteži

NASTAVNE METODE: grupni rad, razgovor, demonstracija PRIBOR: kuhalo, kalorimetar, termometar, menzure, staklene čaše, utezi od različitig materijala

 • Razlikovati značenje fizikalnih veličina temperatura i toplina i njihove mjerne jedinice
 • Upoznati učenike s funkcioniranjem kalorimetra, zanemariti njegov specifični toplinski kapacitet

2

 • Kroz razgovor ukazati na razliku topline kao energije u prijelazu, u odnosu na unutarnju energiju
 • Komentirati toplinski kapacitet, specifični toplinski kapacitet tvari i utjecaj na količinu primljene/ predane topline
 • Definirati jednadžbu toplinske ravnoteže, odnos primljene i predane topline (Richmannovo pravilo)

3

DODATNI SADRŽAJI:

 • Latentna toplina i promjene agregatnog stanja npr. taljenje leda
 • Anomalija vode
 • Utjecaj podizanja prosječne temperature okoliša na biološke ekosustave (npr. razmnožavanje gmazova,ptica…)