7. Spajanje otpornika u strujnom kruhu


Spajanje otpornika u strujnom kruhu

OBRAZOVNI ISHODI:

 • Navesti i prepoznati elemente strujnog kruga
 • Skicirati i sastaviti jednostavni strujni krug
 • Razlikovati i primijeniti pravila spajanja ampermetra i voltretra u strujnom krugu
 • Primijeniti Kirchhoffove zakone
 • Objasniti i primjeniti Ohmov zakon za dio strujnog kruga i za cijeli strujni krug

NASTAVNE METODE:

grupni rad, razgovor, demonstracija PRIBOR: otpornici, žice, izvor istosmjerne struje, voltmetri, ampermetri, klizni otpornik

 • Ako učenici prvi puta rade s mjernim instrumentima napona i struje, potrebno ih je uputiti u osnove njihove uporabe
 • Ukazati na način očitavanja mjernih skala na galvanometrima, kada i kako proširiti mjerno područje, zašto vrijednost može biti negativna i što to znači…
 • Kontrolirati skice strujnih krugova koje učenici crtaju i prema kojima poslije spajaju elemente
 • Kroz diskusiju rezultata mjerenja ukazati na značenje Ohmovog zakona, definirati što je električni otpor i o čemu ovisi njegov iznos

4

 • Prilikom spajanja galvanometara u strujni krug provjeriti kako je spojen strujni krug, kako nebi došlo do kratkog spoja i oštećenja elemenata kruga (isprazni se baterija…)

5

 • Kod parelelnog spoja ukazati na Kirchhoffove zakone
 • Ukazati na elektromotorni napon i unutarnji otpor kao svojstva izvora, komentirati pad napona na priključku izvora
 • E= Ir + IR 6

DODATNI SADRŽAJI:

 • Učenički projekt: elektrokemija – voće kao izvor struje za LED diode
 • Ljudsko tijelo kao vodič električne struje, električni udar
 • Usporedba korisnosti istosmjerne i izmjenične struje
 • Što je munja i kako nastaje?