8. Harmonijsko titranje


Harmonijsko titranje

OBRAZOVNI ISHODI:

 • Opisati i primijeniti pojmove: ravnotežni položaj, elongacija, amplituda
 • Objasniti ulogu povratne sile kod titranja i nacrtati
 • Prokomentirati sinusnu krivulju koja pokazuje titranje u vremenu
 • Grafički prikazati ovisnost perioda o masi i konstanti elastičnosti
 • Opisati matematički izraz za period titranja
 • Provjeriti analogiju matematičkog i grafičkog prikaza perioda titranja

NASTAVNE METODE:

grupni rad, razgovor, demonstracija PRIBOR: različite opruge, stalak, metar, različiti utezi, zaporni sat

 • Prilikom izvođenja vježbi kontrole varijabli, komentirati koje su stalne a koje promjenjive
 • Komentirati osnovne pojmove kojima opisujemo titranje, prikazati u crtanom/skiciranom obliku.
 • Nacrtati sile koje djeluju na oprugu koja titra, komentirati s učenicima.
 • Opruge koje se koriste ne smiju biti previše krute, povezati s koeficijentom elastičnosti.
 • Iz krivulja nacrtanih grafova zaključiti o kakvim se matem atičkim funkcijama radi i definirati izraz za period titranja.

9 10

DODATNI SADRŽAJI:

 • Zakon očuvanja energije kod harmonijskog oscilatora
 • Matematičko njihalo i njegov period
 • Prigušeno titranje, primjeri i primjena
 • Prisilno titranje, primjeri i primjena
 • Rezonancija, vlastita frekvencija