9. Gibanja krutog tijela


Gibanja krutog tijela

OBRAZOVNI ISHODI:

 • Opisati i objasniti rotacijsko gibanje krutog tijela
 • Razlikovati obodnu i kutnu brzinu, kutnu akceleraciju
 • Odrediti moment sile i primijeniti na primjerima
 • Objasniti kutnu količinu gibanja i zakon očuvanja kutne količine gibanja
 • Primijeniti i prepoznati moment sile, moment inercije i kutnu količinu gibanja u različitim primjeri ma iz okoline

NASTAVNE METODE:

grupni rad, razgovor, demonstracija PRIBOR: poluga, stalak, kvadar, metar, kružna ploča, rotirajući stolac, zaporni sat, utezi različite mase

 • Prokomentirati razliku između krutog (čvrstog) agregatnog stanja i krutog tijela
 • Definirati tri načina gibanja tijela – translacija, rotacija i kotrljanje

7

 • Kod traženja ravnoteže poluge – objasniti pojam težišta i centra mase tijela, pravilna i nepravilna tijela ( npr. bilježnica, stol, ljudsko tijelo…)
 • Kod rotacije ploče mogu se iscrtati kružnice različitog radijusa i na njima označiti točke ili umjesto flomastera uzeti ljepljivu vrpcu; može se koristiti kotač od bicikla na čije žbice se nalijepe oznake na različitim udaljenostima od osi rotacije
 • Objasniti pojmove: moment sile, kutna količina gibanja, uvjet ravnoteže susutava
 • Kod zakretanja na rotacijskom stolcu, osoba koja zakreće neka radi zakret otprilike istom silom; pokus se može snimiti, kako bi se promjena bolje uočila

12

DODATNI SADRŽAJI:

 • Astronomija – istražiti položaj centra mase dvojnih susutava, npr. Zemlja – Mjesec
 • Pokazati kako se računa položaj centra mase jednostavnih sustava (1D i 2D)
 • Istražiti upotrebu poluge u izumima kroz povijest
 • Kutna količina gibanja kroz primjere – padanje mačke, klizanje, zvrk, svemirska stanica