1. Od čega se rade slani skandinavski bomboni – Salmiakki?


Od čega se rade slani skandinavski bomboni – Salmiakki?

Salmiakki bomboni su jedna od omiljenih slastica u Skandinaviji. Osnovni sastojak je amonijev klorid, a njemu se dodaju biljni ugljen i natrijev klorid. Pred vama se nalazi uzorak smjese koja sadrži tri navedena sastojka.

  • a) Napišite formule sastojaka u smjesi. ______________ _____________ _____________ Za proizvodnju veće količine Salmiakkia potreban vam je kvantitativan sastav smjese, kako biste je mogli i sami napraviti.
  • b) Predložite laboratorijski postupak kojim biste odredili masene udjele pojedinih sastojaka u maloj količini smjese za Salmiakki.

Vaš zadatak je odrediti masene udjele navedenih sastojaka u smjesi za proizvodnju bombona.

  • c) Navedite nazive laboratorijskih metoda odjeljivanja sastojaka iz smjese koje treba upotrijebiti za razdvajanje.
  • d) Preuzmite uzorak smjese čiji ćete kvantitativni sastav određivati, zapišite njegov inventurni broj i počnite s izvođenjem pokusa.

Uzorak broj:

Pribor i kemikalije:

Salmiakki smjesa, destilirana voda, žlica

1

Na prikazanom shematskom prikazu labaratorijskih aparatura, upišite nazive posuđa od kojeg su aparature sastavljene.

Pretpostavite kojeg od navedena tri sastojaka ima najviše u smjesi za Salmiakki i koja mu je uloga u bombonu?

Razdvajanje smjese na sastojke

1. Porculanskoj zdjelici odredi se masa i zapiše u tablicu za podatke.

2. Zatim se u nju prenese uzorak smjese i ponovno odredi masa zdjelice sa smjesom.

3. Složi se aparatura za sublimaciju i sadržaj zdjelice se zagrijava. Zagrijavanje se nastavlja dok se ne prestane primjećivati bijeli dim.

e) Koji sastojak smjese ste odvojili ovim postupkom?

f) Napišite jednadžbe opaženih kemijskih reakcija.

4. Porculanska zdjelica sa smjesom ostavi se hladiti, a za vrijeme hlađenja složi se aparatura za filtriranje.

5. Nakon hlađenja zdjelice, ponovno joj se odredi i zabilježi masa.

6. Odredi se i zabilježi masa filter papira.

7. U porculansku zdjelicu s preostalom smjesom ulije se 10 mL vode i cijela smjesa se profiltrira preko prethodno odvaganog filter

papira, a filtrat se hvata u čistu prethodno odvaganu porculansku zdjelicu.

8. Smjesa u zdjelici se zagrijava dok sva voda ne ispari. Nakon hlađenja izmjeri se masa zdjelice i zaostale čvrste tvari u njoj.

9. Filter papir s ostatkom nakon filtriranja se osuši (na ugrijanoj ceran pločici ili u sušioniku) i odvagne skupa s ostatkom smjese na njemu.

  • g) Koji sastojak smjese se nalazi u zdjelici nakon isparavanja u koraku 8.?
  • h) Na osnovu kojeg svojstva se razdvajaju tvari prilikom filtriranja?
  • i) Koji sastojak smjese ostaje na filter papiru u koraku 9.?

Na temelju provedenog pokusa odredi masene udjele sastojaka smjese.

Tablica 1. Eksperimentalni podatci

2

Slaže li se dobiveni rezultat s pretpostavkom o količini sastojaka?

Jeste li znali?

Glicirizin, glikozid izoliran iz korijena sladića i sladilo u Salmiakki bombonima, 30 puta je slađi od šećera.