2. Stehiometrija šumeće tablete


Stehiometrija šumeće tablete

Šumeće tablete postale su popularne 50-ih godina 20. stoljeća. Pomoću njih ste mogli napraviti instant gazirano osvježavajuće piće. Danas se uglavnom koriste kao način unosa vitamina i minerala koji nam nedostaju u redovnoj prehrani.

Vaš zadatak je odrediti kvalitativni i polukvantitativni sastav šumeće tablete.

a) Promotrite sastav šumeće tablete i povežite sastojke s njihovom ulogom u tableti.

Sastojci:

 • limunska kiselina
 • natrijev hidrogenkarbonat 3
 • maltodekstrin
 • škrob
 • L-askorbinska kiselina
 • prah soka cikle
 • natrijev ciklamat
 • natrijev saharin
 • bojilo
 • antioksidans
 • regulator kiselosti
 • sladilo
 • sredstvo za vezivanje
 • punilo

b) Koji su od navedenih sastojaka izvor mjehurića plina?

c) Napišite jednadžbu nastajanja CO2 u reakciji s nekom monoprotonskom kiselinom predstavljenom formulom

HA. ________(s) + HA(aq) → ________(aq) + ________(l) + ________(g)

Koliko iznosi masa plina koji se razvije otapanjem jedne šumeće tablete?

Pribor i kemikalije:

šumeća tableta, voda, menzura (100 mL), plastična čaša (100 mL), vaga, stakleni štapić

1. U menzuri se odmjeri 50 mL vode koja se prelije u čašu.

2. Na vagi se izmjeri masa čaše s vodom i masa tablete i zapišu vrijednosti.

3. Tableta se ubaci u otopinu i prate se opažanja. Priređeni napitak se povremeno promiješa staklenim štapićem dok se ne uvjeri da je reakcija završena.

4. Izmjeri se masa čaše i dobivene otopine.

m(H2O + čaša) =

m(tableta) =

m1(tableta + H2O + čaša) =

m2(napitak + čaša) =

m(CO2) = m1 – m2 = d)

Promotrite čašu u kojoj se otapa šumeća tableta i zapišite sve čimbenike koji mogu uzrokovati da izračunata masa CO2 odstupa od stvarne mase razvijenog plina.

Koliko iznosi masa sastojaka u šumećoj tableti?

e) Na temelju mase razvijenog CO2 izračunajte koliko iznosi masa sode bikarbone u jednoj tableti?

f) Koliko iznosi maseni udio natrijeva hidrogenkarbonata u tableti?

g) Na slici je prikazana struktura molekule limunske kiseline. Odredi molekulsku formulu limunske kiseline i izračunaj njenu molarnu masu.

4

h) Limunska kiselina je triprotonska kiselina, pa je skraćeno možemo prikazati H3A? Napiši jednadžbu kemijske reakcije natrijeva hidrogenkarbonata i limunske kiseline.

________(s) + H3A (aq) → ________(aq) + ________(l) + ________(g)

i) Koliko iznosi masa limunske kiseline u jednoj tableti koja reagira s natrijevim hidrogekarbonatom (iz koraka e)? Jesu li kiselina i soda bikarbona u tableti u stehiometrijskom omjeru?

Pribor i kemikalije:

čaša s napitkom priređenim u prvom dijelu pokusa, 2 žličice za kavu, limunska kiselina, soda bikarbona

5. Dodajte 1 mL otopine limunske kiseline u priređeni napitak. Što se može opaziti?

6. Dodajte žličicu sode bikarbone u priređeni napitak. Što se može opaziti?

j) Na temelju izvedenog pokusa odredite koja tvar u tableti je reaktant u suvišku, a koja je mjerodavni reaktant u reakciji nastajanja CO2?