9. Soli naše svagdašnje


Soli naše svagdašnje

Riječ sol većina ljudi koristi za jednu točno određenu sol – natrijev klorid. No, u kućanstvu svakodnevno koristimo različite soli i mnoge od njih izgledaju vrlo slično. Kako možete jednostavno razlikovati različite vrste soli? Pred vama se, u epruvetama označenim slovima A-E, nalazi pet uzoraka različitih soli – kuhinjska sol, gorka sol, salmijak, soda bikarbona, kamenac.

Odredite koja sol se nalazi u svakoj od navedenih epruveta.

a) Napišite formule navedenih soli. ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

b) Uzorci su označeni slovima A – E. Opise soli upišite u tablicu i predložite postupak kojim biste mogli identificirati soli u epruvetama.

Tablica 1. Opisi uzoraka soli u epruvetama

26

Prijedlog:

Pribor i kemikalije: Uzorci soli u epruvetama A-E, 2 stalka za epruvete, destilirana voda, univerzalni indikatorski papir, crveni lakmusov papir, ocat, NaOH(aq), Ba(NO3)2(aq), AgNO3(aq), plamenik, drvena štipaljka, kapaljka, UV lampa.

27

Identificirajmo!

  1. U 5 epruveta označenih slovima A-E dodajte redom po 2 mL vode i promućkajte.
  2. U svaku epruvetu s vodenom otopinom soli dodajte komadić univerzalnog indikatorskog papira.
  3. U 2 epruvete u kojima je topljivost soli najmanja dodajte po 1 mL octa.
  4. U epruvetu koja je pokazala kiselu reakciju u koraku 2. dodajte 10 kapi natrijeve lužine, stavite na vrh epruvete navlaženi crveni lakmusov papir i lagano zagrijte otopinu.
  5. U svaku epruvetu s vodenom otopinom soli dodajte po 5 kapi otopine AgNO3.
  6. Prvu od epruveta u kojoj je nastao talog u koraku 5. stavite u drugi stalak za epruvete i postavite pod UV lampu. Opažanje zabilježite nakon 2 minute.
  7. U epruvetu u kojoj se sva sol otopila u koraku 1., a nije nastao talog u koraku 5. dodajte 5 kapi otopine Ba(NO3)2

Tablica 2. Opažanja nakon dodatka indikatora u epruvete A – E

24

c) Tvar B se uporno stvara u kupaonici i često je moramo čistiti. Obzirom na reakciju tvari B s vodom i octenom kiselinom, koja tvar je sol B?

d) Napišite jednadžbu kemijske reakcije tvari B s CH3COOH(aq) i označite agregacijska stanja.

e) Za tvari C ljudi znaju posegnuti kad ih muči žgaravica. Obzirom na reakciju tvari C iz koraka 1. – 3. , koja tvar je sol C?

f) Napišite jednadžbe kemijske reakcija tvari C iz koraka 2. i 3. koje objašnjavaju opaženo.

g) Tvar E se koristi u prehrambenoj industriji i medicini. Obzirom na reakciju tvari E iz koraka 1., 2. i 4., koja tvar je sol E?

h) Napišite jednadžbe kemijskih reakcija tvari E iz koraka 2. i 4. koje objašnjavaju opaženo.

Jeste li znali?

U Hrvatskoj se kuhinjska sol jodira već više od 50 godina u svrhu prevencije gušavosti.