1.4. Kad slučajnost odlučuje


Kad slučajnost odlučuje

Cilj:

Primijeniti pravila za računanje vjerojatnosti.

Ishodi učenja:

Učenik će:

 1. Interpretirati pojmove suprotnog događaja, unije i presjeka događaja
 2. Primijeniti pravila za računanje vjerojatnosti
 3. Izračunati uvjetnu vjerojatnost događaja
 4. Kreirati zadatke iz područja vjerojatnosti
 5. Izračunati vjerojatnost događaja na temelju prikupljenih podataka

Upute za nastavnika:

Svako pravilo za računanje vjerojatnosti treba s učenicima prodiskutirati. Pravila iz prve tablice lako slijede iz dijagrama.

Zadatak 3 učenici mogu raditi u parovima. Dajte im špil karata kako bi mogli prebrajati elemente pojedinog skupa i uočiti da se određene karte nalaze u oba skupa (presjek) pa moramo paziti da ih ne brojimo dva puta.

Za zadatak 4 učenike podijelite u parove, dajte im dvije igraće kocke i tekst zadatka. Neka kao Pascal i Fermat pokušaju riješiti de Méréovu nedoumicu. Prodiskutirajte rješenja.

Za zadatak 5 učenike podijelite u četvorke. Neka izaberu koju igru žele igrati – bitno je da se pobjednik može relativno brzo odrediti – bilo kakva utrka koju učenici mogu osmisliti (zatvorenih očiju, zavezanih nogu…), utrka u pretraživanju zadanog pojma (pojmovi mogu biti matematički), društvena igra (Memory, Uno, Boggle, Set, Tantrix…), online igra. Zatim im zadajte zadatak.

Kod uvođenja uvjetne vjerojatnosti pripremite kutiju s dvije vrste čokoladica istog oblika (ili slično), npr. 15 bombona – 5 punjenih likerom od višnje i 10 punjenih kremom od lješnjaka. Podijelite učenike u dvije skupine prema dražem punjenju – lješnjak i višnja. Vi izvlačite bombone, a učenici nakon svakog izvlačenja računaju kolika je vjerojatnost da u sljedećem izvlačenju izvučete njihov okus. Primjer prilagodite nabavljenim i korištenim materijalima.

Prije zadatka 9 učenicima podijelite tablice s radnog lista Bingo datoteke Dodaci.xlsx i pošaljite ih (mogu i u parovima) da pronađu 8 osoba i zapišu njihove rođendane (bitno je da svi imaju različite osobe, zato bilježe ime i prezime, mogu upisati i svoje datume rođenja). Po povratku odigrajte”Rođendanski bingo” – jedna osoba čita datume (bez godine rođenja), a ostali provjeravaju imaju li slučajno isti datum. Kada pronađu isti datum viču “Bingo!”.

Tablicu možete prilagoditi broju učenika, prikupljena 23 datuma daju vjerojatnost 51%, a 56 datuma 95% da barem dvoje ljudi s popisa dijeli datum rođendana. Prije nego krenu u potragu popričajte o očekivanjima. Za računanje koristite Wolfram Alpha (www.wolframalpha.com).

Rješenja zadataka

Zadatak 1.

 • a) A
 • b) A∩B
 • c) A ∩B
 • d) A∪B
 • e) A∪B

Zadatak 2.

 • a) “Ana nema psa.”
 • b) “Ana ima psa i trenira boks.”
 • c) “Ana ima psa ili trenira boks.”
 • d) “Ana ima psa i ne trenira boks.”
 • d) “Ana nema psa ili trenira boks.”

Zadatak 3.

Označimo s A događaj “izvučena karta je pik”, a s B događaj “izvučena karta je slika”.

screenshot-at-oct-10-21-05-03

Zadatak 4.

a) Prvo bacanje može završiti sa 6 ishoda. Drugo opet sa 6, treće sa 6 i četvrto sa 6. To je ukupno 6^4=1296 mogućih 4-nizova. To je broj elementarnih ishoda pri 4 bacanja igraće kocke. Označimo promatrani događaj sa A. Teško nam je prebrojati koliko postoji 4-nizova u kojima se barem jednom pojavljuje broj 6.

Odredimo zato kolika je vjerojatnost da u četiri bacanja igraće kocke ne dobijemo ni jednu šesticu. To je događaj A ̅. Za događaj „ni jednom nismo dobili šesticu“ postoji 5^4=625 povoljnih ishoda, pa je P(A ̅ )=625/1296≈0.48.

Sada lako odredimo vjerojatnost da je pala barem jedna šestica: P(A)=1-P(A ̅ )≈0.52.

b) Svako od 24 bacanja dvije igraće kocke može završiti sa 36 ishoda. To je ukupno 〖36〗^24 mogućih 24-nizova. To je broj elementarnih ishoda pri 24 bacanja dvije igraće kocke.

Za događaj A  = „u 24 bacanja nismo niti jednom dobili duplu šesticu“ postoji 〖35〗^24 povoljnih ishoda (u svakom bacanju 35 opcija). Stoga imamo screenshot-at-oct-10-21-11-25

Kako je u prvoj igri šansa za dobitak nešto iznad 50% na nju se bolje kladiti nago na drugu igru, gdje je šansa za dobitak ispod 50%.

De Méré je kockajući se došao do tog rezultata. Njegovo „matematičko“ razmišljanje bilo je pogrešno.

Zadatak 6.

Ovdje se radi o nezavisnim događajima – drugo bacanje ne ovisi o rezultatu prvog bacanja (“novčić ne pamti”). Vjerojatnost da u bilo kojem bacanju dobijemo pismo je 1/2.

Označimo li s A događaj “u prvom bacanju je palo pismo”, a s B događaj “u drugom bacanju je palo pismo” imamo:

screenshot-at-oct-10-21-11-36

Zadatak 7.

U sva tri podzadatka rješenje je isto: screenshot-at-oct-10-21-11-44

Zadatak 8.

Pretpostavit ćemo ovdje da su letovi pilota neovisni. Događaj „pilot je oboren u jednom od 50 letova“ suprotan je događaju „pilot nije oboren u 50 letova“. Vjerojatnost da pilot nije oboren u jednom letu je 98% = 0.98. Vjerojatnost da pilot nije oboren ni u jednom od 50 letova onda je (0.98)^50.

Slijedi da je vjerojatnost da je pilot u jednom od tih letova oboren 1-(0.98)^50≈0.64. Vidimo da letač nije matematički siguran (vjerojatnost 100%) da će u 50 letova biti oboren.

Len je ovu vjerojatnost računao krivo, kao 50⋅0.02=1.

Zadatak 9.

I ovdje ćemo traženu vjerojatnost izračunati pomoću suprotnog događaja: „svi s popisa imaju rođendane na različite dane“.

Vjerojatnost da druga osoba ne dijeli rođendan s prvom je 364/365.

Vjerojatnost da treća osoba ne dijeli rođendan s prve dvije je 363/365.

Vjerojatnost da četvrta osoba ne dijeli rođendan s prve tri je 362/365. I tako dalje.

Vjerojatnost da se dogode svi ti događaji (pretpostavimo sada da je popisano 40 osoba) je

screenshot-at-oct-10-21-14-59

Vjerojatnost suprotnog događaja (tj. da „barem dvije popisane osobe imaju rođendan na isti dan“) je 1-0.11≈0.89.