1. Kombinatorika i vjerojatnost


Kombinatorika i vjerojatnost

Kombinatorika

Kombinatorika je grana matematike koja se bavi osnovnim svojstvima konačnih skupova i metodama prebrojavanja. Metode prebrojavanja su “prirodne” pa učenik lako prebroji bez poznavanja nazivlja (permutacije, kombinacije…). Zato učenike prvo stavljamo pred problem, zatim problem riješimo, a tek onda problemu dajemo ime. Rješenja primjera nalaze se u priručniku za učenike. Učenicima je za samu nastavu bolje pripremiti nastavne listiće bez rješenja kako bi imali priliku samostalno izvoditi zaključke i nalaziti vlastite putove do rješenja. Za mnoge zadatke potrebno je unaprijed pripremiti materijale kojima učenici manipuliraju kako bi lakše došli do zaključaka. Bitno je učenicima ostaviti dovoljno vremena za dolazak do otkrića. Nakon svakog individualnog rada ili rada u skupinama potrebno je prodiskutirati rješenja i razmišljanja te detektirati ispravna, a ispraviti kriva razmišljanja. Učenike kontinuirano treba poticati na procjenu rješenja.