2.1. Miš vs. olovka


Miš vs. olovka

Cilj:

Koristiti osnovne alate i transformacije programa dinamične geometrije Sketchpad.

Ishodi učenja:

Učenik će:

  1. Nacrtati skup točaka ravnine u programu dinamične geometrije Sketchpad
  2. Koristiti transformacije Sketchpada
  3. Prenijeti dužinu i kut na zadani pravac
  4. Konstruirati zadani geometrijski lik
  5. Koristiti akcijske gumbe Sketchpada

Upute za nastavnika:

Učenici na početku sata otvaraju datoteku Miš vs. olovka.gsp.

U datoteci se nalaze 23 zadatka čiji je cilj upoznati učenike s osnovnim alatima i transformacijama programa dinamične geometrije The Geometer’s Sketchpad. Detaljne upute za rješavanje zadataka nalaze se u priručniku za učenike i iznimno je važno da im budu dostupne prilikom rješavanja. Učenici bi trebali biti samostalni u radu kako bi se što bolje snalazili s programom u daljnjim zadacima i uočili njegove prednosti i nedostatke. Ukoliko je netko od učenika prije radio s programom može preskočiti jednostavnije zadatke.

Nastavnik tijekom sata obilazi učenike i pomaže im ukoliko imaju problema. Važno je tijekom rješavanja svih zadataka napomenuti da se sve pomoćne dužine, pravci ili likovi koji ne trebaju biti na završnoj slici sakriju (kratica Ctrl+H). Oni se uvijek mogu vratiti pritiskom naredbe Vratite sve sakriveno. Međutim, ukoliko žele vratiti samo neke objekte, oni se prvo trebaju sakriti pomoću akcijskog gumba koji će se tada pojaviti na radnoj površini. Prilikom crtanja treba obratiti pažnju i na debljinu i izgled ravnih linija. Poželjno je da pomoćne linije budu tanje i/li iscrtkane/točkaste te da nije sve u istoj boji kako bi crtež bio pregledniji.

U zadnjem zadatku učenici trebaju korištenjem akcijskih gumba napraviti prezentaciju koraka rješenja prethodnog zadatka. Svaki akcijski gumb predstavlja jedan korak rješenja i oni se moraju umetati točno po redu kojim će se kasnije ti koraci pojavljivati. Poželjno je da za rješenja svih samostalnih zadataka u sljedećim poglavljima naprave takvu prezentaciju. To će ujedno i olakšati nastavniku da uoči grešku pri konstrukciji ukoliko se figura pomicanjem raspada.

Dodatne upute za rad s programom mogu se pronaći u izborniku Help ili na sljedećim linkovima:

www.dynamicgeometry.com

www.keycurriculum.com

www.proven.hr