2.4. Pogled u nedogled


Pogled u nedogled

Cilj:

Nacrtati primjenom perspektive s jednim nedogledom perspektivnu sliku geometrijskog tijela.

Ishodi učenja:

Učenik će:

  1. Odrediti pravu duljinu dužine zadane svojom projekcijom
  2. Nacrtati primjenom perspektive s jednim nedogledom perspektivnu sliku mnogokuta koji leži u horizontalnoj ravnini
  3. Nacrtati primjenom perspektive s jednim nedogledom perspektivnu sliku geometrijskog tijela kojem osnovka leži u horizontalnoj ravnini
  4. Nacrtati primjenom perspektive s jednim nedogledom perspektivnu sliku složenog geometrijskog tijela

Upute za nastavnika:

Učenici na početku sata otvaraju datoteku Pogled u nedogled.gsp.

Prije rješavanja zadataka poželjno je s učenicima ponoviti pravila perspektive i prisjetiti se temeljnih pojmova i njihovih oznaka. Ta će se pravila direktno koristiti u narednim zadacima te je važno inzistirati na njihovom ponavljanju.

U primjeru 1 treba konstruirati perspektivnu sliku kvadrata u horizontalnoj ravnini zadanog svojim tlocrtom. Učenicima treba pojasniti zašto se prava veličina kvadrata nalazi ispod osnovice i kako nam to pomaže pri konstrukciji. Važno je da se ovaj primjer rješava korak po korak s detaljnim objašnjenjima i da se uoče i komentiraju korištena pravila. Naročito se treba bazirati na pravila 5 i 6 s obzirom da je perspektivna slika svake točke objekta presjek slike pravaca okomitog na osnovicu i slike pravca koji s osnovicom zatvara pola pravog kuta.

U primjeru 2 prilikom konstrukcije perspektivne slike kružnice treba objasniti ulogu pomoćnog kuta od 45° konstruiranog na osnovici. Također, treba posvetiti pažnju tome da učenici razumiju što je to lokus ili geometrijsko mjesto točaka kako bi mogli samostalno koristiti tu naredbu u sljedećim zadatcima.

Kod određivanja perspektivne slike kocke (primjer 3) primjenjujemo svih 6 pravila perspektive i ovo je dobro mjesto da se ona još jednom ilustriraju. Tu se treba nadovezati na prethodnu cjelinu (Mogu li se paralelni pravci sjeći?) i komentirati kako mi zapravo vidimo kocku, a kako ju zamišljamo.

Zadatke 1-3 učenici rješavaju samostalno, a ukoliko ostane vremena nacrtat će perspektivnu sliku stolice iz učionice u kojoj se nalaze. Taj se zadatak može dati i za domaću zadaću jer je koristan za uvježbavanje pravila perspektive. Umjesto stolice mogu se odabrati i neki drugi jednostavniji predmeti u prostoriji u kojoj se nalaze i nacrtati njegovu sliku.