2.6. Izrada projekta


Izrada projekta

Cilj:

Konstruirati perspektivnu sliku interijera ili eksterijera u programu dinamične geometrije Sketchpad.

Ishodi učenja:

Učenik će:

  1. Osmisliti projekt na zadanu temu: crtanje eksterijera ili interijera
  2. Isplanirati faze nastanka projekta
  3. Predvidjeti moguće poteškoće pri realizaciji projekta
  4. Prezentirati projekt
  5. Komentirati probleme na koje je naišao pri realizaciji projekta
  6. Usporediti crtež rukom s crtežom u Sketchpadu

Kao završni rad na kraju predviđenog programa iz Nacrtne geometrije učenik treba nacrtati sliku jednog interijera ili eksterijera. Može se odlučiti za motiv s jednog od crteža kojeg je izradio rukom ili osmisliti vlastitu kuću iz snova, dizajnirati sobu, kuhinju ili dnevni boravak… Poželjno je da učenik prvo konstruira tlocrt objekta kojeg želi nacrtati, naročito ako crta neku poznatu građevinu pa može odrediti omjere njenih dimenzija.

Prilikom prezentacije projekta učenik treba navesti motivaciju pri odabiru teme, detaljno opisati sve faze njegove izrade i komentirati eventualne probleme. Također, treba opisati ključne korake pri konstrukciji nekog geometrijskog lika i tijela te navesti koje je alate Sketchpada koristio.

Na kraju, učenik će svoj rad usporediti sa crtežima rukom koje je načinio na početku poučavanja nacrtne geometrije i komentirati koje je greške tada radio, na što nije obraćao pažnju i koliko je napredovao.