2. Nacrtna geometrija


Nacrtna geometrija

Jedan je od glavnih ciljeva nacrtne geometrije stjecanje znanja, vještina i sposobnosti vizualizacije prostora. Učenici će se baviti problemima proizašlima iz svakodnevnih situacija a prilikom njihova rješavanja razvijat će kreativnost i sustavan pristup što ima glavnu ulogu u znanstvenim i tehničkim otkrićima. Osvijestit će važnost i ulogu nacrtne geometrije u društvu od povijesti do danas te njenu primjenu u budućnosti.

Čitav sadržaj nacrtne geometrije obrađuje se u informatičkoj učionici uz upotrebu softwarea dinamične geometrije Sketchpad 5.03.HR. Tako su svi su materijali, osim u papirnatoj formi priručnika za učenike, prisutni i u digitalnom obliku. Na taj se način u fokus stavljaju matematičke ideje i aspekti, a ne same konstruktivne zadaće. Dinamičnost programa omogućuje da se jednom konstruirana figura može mijenjati i dopunjavati te sagledati iz različitih kutova. Sketchpad se razlikuje od klasičnih programa za crtanje koji se primjenjuju u arhitekturi i građevini jer zahtijeva više matematičkog znanja s obzirom da se figure konstruiraju, a ne crtaju iz gotovih predložaka. To omogućuje nastavniku da lako provjeri točnost crteža jer će se pomicanjem određenih točaka slika raspasti ukoliko nije pravilno konstruirana. Ovakav pristup poučavanju nacrtne geometrije čini sam sadržaj zanimljivijim i primjerenijim učenicima i današnjim potrebama društva, a zahtijeva puno manje vremena nego što je to slučaj kad se crteži konstruiraju rukom na klasičnoj nastavi.

Tijekom obrade svake nastavne jedinice učenici otvaraju istoimenu Sketchpad datoteku u kojoj se nalaze primjeri zadataka s prezentacijama koraka rješenja te predlošci za rješavanje zadataka s pripadnim rješenjima. Nastavnik istu datoteku ima na svom računalu (poželjno spojenom na projektor) i rješava sve primjere zajedno s učenicima, objašnjavajući detaljno svaki korak. Rješenja primjera s objašnjenjima nalaze se i u priručniku za učenike koji trebaju imati uz sebe (prikladno i u digitalnom obliku). Zadatci se rješavaju samostalno, a njihova je rješenja potrebno zajedno diskutirati.

Na samom je početku predviđeno da učenici rukom skiciraju jedan interijer i eksterijer prema vlastitom izboru. Može se organizirati i kraća terenska nastava u sklopu koje će učenici izraditi te crteže. Cilj aktivnosti je usporediti crteže rukom s onima izrađenima u Sketchpadu u sklopu samostalnog učeničkog projekta na kraju programa iz nacrtne geometrije. Na taj će način učenik dobiti povratnu informaciju o svom napretku, uočiti i komentirati greške koje je prije radio i osvijestiti koja je od pravila perspektive već prije intuitivno koristio, a koja su mu pomogla da svoj crtež učini realnijim.