3.1. Kako postati dobar kamatar?


Kako postati dobar kamatar?

Cilj:

Otkriti i primijeniti formule kamatnog računa.

Ishodi učenja:

Učenik će:

  1. Razlikovati složeni i jednostavni kamatni račun
  2. Primijeniti formulu složenog kamatnog računa
  3. Usporediti komforni i relativni način ukamaćivanja
  4. Analizirati prikupljene informacije o načinu ukamaćivanja u bankama
  5. Razlikovati početnu i konačnu vrijednost glavnice

Upute za nastavnika:

Kroz par primjera iz svakodnevnog života (potrošački krediti, minus na tekućem računu, stambeni krediti, promjenjive kamatne stope) osvijestiti učenike kako je financijska matematika bitna i kako je važno baratati nekim osnovnim pojmovima financijske matematike.

Nakon toga proći kroz priručnik s učenicima i upoznati ih s jednostavnim i složenim kamatnim računom. Pobrojati osnovne pojmove financijske matematike. Pokazati kako razlikujemo dekurzivni i anticipativni način ukamaćivanja. Učenici bi trebali uočiti razliku između tih ukamaćivanja. Kroz prvih sedam primjera učenici primjenjuju formule jednostavnog i složenog računa. Također, bitno je i razlikovati početnu i konačnu vrijednost glavnice. Razlikuju li učenici te pojmove možemo provjeriti rješavajući Primjer 6. i Primjer 7.

Nakon toga, prokomentiramo s učenicima dosadašnje primjere i primjere iz svakodnevnog života. Rijetko kad uplate vršimo godišnje, uglavnom je to mjesečno. Nakon diskusije uvodimo pojam relativne i komforne kamatne stope.

Podijelite učenike u tri grupe, svaka grupa riješi po jedan zadatak (Zadatak 1. – 3.). Nakon što su riješili zadatak, učenici diskutiraju dobivena rješenja i kroz raspravu o ukamaćivanju dolaze do zaključka koja je kamatna stopa povoljnija za nas kad štedimo, a koja kada se zadužujemo.

Na kraju sata učenici dobivaju zadatak istražiti situaciju u bankama koje posluju na teritoriju Republike Hrvatske.

Rješenja zadataka:

screenshot-at-oct-10-22-45-07

screenshot-at-oct-10-22-46-17