Impressum matuc


Ovaj kurikulum za fakultativnu nastavu je nastao tijekom projekta “Prirodoslovna lepeza za mlade nastavnike – suvremena nastava za izazove tržišta”

Urednica:

Ivana Martinić, prof.

 

Autori:

Ivana Martinić, prof.

Magdalena Radočaj, prof.

Milena Ćukav Markičević, prof.

Literatura:

  1. Jeličić I., Lobor Z., Martinić I., Mladinić P. (2015): Nacrtna geometrija u IPAQ Peta Perspektiva, V. gimnazija, Zagreb
  2. Storey G.A. (2006): The theory and practice of perspective, Dover publications, New York
  3. Kurnik Z., Palman D., Pavković B., (1972): Zadaci iz nacrtne geometrije, Školska knjiga Zagreb
  4. Niče V., (1971): Perspektiva, Školska knjiga Zagreb
  5. Kurilj P., Sudeta N., Šimić M. (2005): Perspektiva, Tehnička knjiga, Zagreb Losbichler S.,
  6. Muller H. : Darstellende Geometrie/3D-Geometry, Veritas, Linz
  7. Arnheim R. (1997): Art and Visual Perception, University of California Press, Berkley
  8. Ivančević R. (1996): Perspektive, Školska knjiga, Zagreb
  9. Ivančević R. (1997): Likovni govor, Profil, Zagreb
  10. Steketee S., Jackiw N., Chanan S. (2006): Priručnik s uputama za Sketchpad, Proven, Zagreb