12. Postani poduzetnik


Postani poduzetnik

Želite pokrenuti vlastito poduzeće, ali ne znate na koji način to možete napraviti? Kroz vaš kemijski miniprojekt možete bez puno rizika okušati se u poduzetništvu.

Kroz iduću školsku godinu osmislite svoj proizvod i razvijte strategiju kako ćete pokrenuti poduzeće za njegovu proizvodnju.

Za početak vam je potreban poslovni plan. Osmislite ga u sljedećih nekoliko koraka

1. Opis posla

a) Kako će se zvati moje poduzeće?

Probajte smisliti originalni i lako pamtljiv naziv i logo koji već nije u uporabi.

Naziv:

Logo:

b) Što ću proizvoditi i kako će izgledati moj proizvod?

c) Koliko će mi vremena biti potrebno za plasman proizvoda na tržištu?

  • uzmite u obzir vrijeme potrebno za proizvodnju, testiranje proizvoda i pronalaženje kupaca

2. Analiza tržišta i konkurencija

a) Treba li drugima moj proizvod?

b) Tko je moj ciljni kupac? Koje su njegove karakteristike?

c) Imam li konkurenciju?

  • proizvodi li još netko u vašoj blizini isti taj proizvod?

3. Financije

a) Što trebam kupiti od opreme za proizvodnju?

b) Koja su mi sredstva potrebna za početak?

c) Imam li dovoljno novca? Ako ne, gdje ga mogu nabaviti?

4. Tržišna strategija

a) Kako ću pronaći kupce?

b) Koju ću cijenu proizvoda staviti?

5. Menadžment

a) Hoću li raditi sam-a?

b) Trebam li partnera?

c) Kako ću rasporediti poslove?

d) Kako ću plaćati ili dijeliti zaradu?

Nakon poslovnog plana vrijeme je za dizajn proizvoda, te izradu prototipa i testiranje.

Jednom kada napravite dobar proizvod, da biste postali uspješan poduzetnik trebate još:

  • dizajnirati ambalažu proizvoda, etiketu i slično
  • odrediti cijenu proizvoda
  • izraditi marketinški plan
  • izraditi promocijske materijale
  • predstaviti proizvod i uslugu na tržištu

Od izrade poslovnog plana do proizvoda na tržištu dug je put, pa u dogovoru s vašim profesorima pažljivo planirajte vremenski raspored aktivnosti, kako biste sve stigli napraviti u zadanom roku. Poduzetničke osobine su kreativnost, inovativnost i inicijativnost, a pažljivim planiranjem, dobrom organizacijom i ustrajnošću u radu i vi možete postati poduzetna osoba.