4. Vrući jastučići za hladne dane


Vrući jastučići za hladne dane

Jastučići za grijanje vrlo su popularni u zemljama Istočne Azije. Za hladnih dana se aktiviraju i tako ugrijani drže u džepu, ruci, cipeli ili zalijepljeni na komad odjeće. U mnogima od njih osnovni sastojak je prezasićena vodena otopina natrijeva acetata. Ona se može dobiti iz octa i sode bikarbone.

Vaš zadatak je napraviti jastučić za grijanje.

a) Napišite jednadžbu nastajanja natrijeva acetata reakcijom sode bikarbone i octene kiseline. Za proizvodnju jastučića poslužit ćemo se već pripremljenim natrijevim acetatom.

Pribor i kemikalije: Natrijev acetat trihidrat, destilirana voda, žlica, vaga, lijevak

7

Na prikazanom shematskom prikazu labaratorijske opreme, upišite nazive pribora koji nije imenovan.

Pretpostavite koji proces uzrokuje oslobađanje topline iz jastučića za grijanje?

Izradimo jastučić!

1. U laboratorijskoj čaši pomiješa se 75 g natrijeva acetata trihidrata i 15 mL vode.

2. Dobivena smjesa se zagrijava dok se ne otopi sva sol.

Kakva se otopina u čaši nalazi neposredno prije nego se otopi sva sol, s obzirom na zasićenost?

3. Kada je sol otopljena, smjesa se ostavi polako hladiti.

4. U PVC vrećicu se ubaci aktivator i pažljivo, pomoću lijevka ulije ohlađena otopina.

Kakva je vrsta smjese otopina koja se ulijeva u vrećicu u koraku 4.?

5. Otvor vrećice se obriše od zaostalih kemikalija i vrećica se zavari.

6. Za upotrebu jastučića potrebno je pokrenuti aktivator.

b) Što se može opaziti kada se aktivira jastučić za grijanje?

c) Koji se energetski procesi odvijaju prilikom otapanja natrijeva acetata u vodi?

d) Označite energetske procese na entalpijskom dijagramu otapanja soli.

8

e) Navedite koji od procesa prikazanih na entalpijskom dijagramu su endotermni, a koji egzotermni.

f) Ako molarna entalpija otapanja natrijeva acetata trihidrata iznosi 19,7 kJ/mol, koliko topline će se potrošiti za otapanje 75 g soli?

g) Napišite termokemijsku jednadžbu reakcije otapanja natrijeva acetata trihidrata.

h) Koliko iznosi reakcijska entalpija kristalizacije natrijeva acetata trihidrata?

i) Koliko se topline oslobodi kada se kristalizira 75 g natrijeva acetata trihidrata?

j) Kako biste regenerirali vaš jastučić? Slaže li se dobiveni rezultat s pretpostavkom o procesu koji uzrokuje oslobađanje topline iz jastučića za grijanje s početka pokusa?

Jeste li znali?

Drugi naziv za kristale natrijeva acetata je „vrući led“.