5. Otopine koje liječe


Otopine koje liječe

Iako se na policama u ljekarni može naći gotovo svaki lijek, neke otopine se moraju svježe priređivati, jer imaju kratak rok upotrebe. Stoga je nužno poznavati postupke priprave otopina.

U ovoj vježbi trebate prirediti po 100 mL 4 ljekovite otopine:

A) otopinu NaCl, γ(NaCl) = 9 g L-1,

B) otopinu protiv vodenih kozica, c(KMnO4) = 0,03 mol L-1,

C) otopinu glukoze za infuziju (razrjeđivanjem), c(C6H12O6) = 0,278 mol L-1,

D) otopinu vodikovog peroksida za dezinfekciju (razrjeđivanjem) w(H2O2) = 0,03.

Napravimo otopine! Pribor i kemikalije: Odmjerna tikvica od 100 mL x 4, vaga, 3 žličice, stakleni štapić x 4, lijevak x 4, graduirana pipeta 20 mL, čaša, kapalica, destilirana voda, kalijev permanganat (kristalići), natrije

Postupak pripreme otopine zadane koncentracije otapanjem čvrste tvari

1. Čvrstu tvar točno određene mase premjestite u odmjernu tikvicu

2. Lijevak isperite vodom i tikvicu dopunite vodom do oznake, uz povremeno miješanje i vodeći računa da donji rub meniskusa treba biti na oznaci (u tome vam može pomoći kapalica).

9

a) Izračunajte mase čvrstih tvari koje trebate otopiti da biste priredili po 100 mL otopina A) i B) zadanog sastava.

Postupak:

otopina A) otopina B)

Napravite otopine prema gore opisanom postupku.

Postupak pripreme otopine razrjeđivanjem druge otopine

10

1. pipetom odmjerite potreban volumen ishodne otopine i stavite u odmjernu tikvicu

2. tikvicu dopunite vodom do oznake, uz povremeno miješanje i vodeći računa da donji rub meniskusa treba bude na oznaci (u tome vam može pomoći kapalica).

  • b) Izračunajte koji volumen otopine glukoze,
  • c(C6H12O6) = 1 mol L-1 treba razrijediti vodom, da bi se priredilo 100 mL otopine u kojoj je c(C6H12O6) = 0,278 mol L-1. c) Izračunajte koji volumen 9%-tne otopine vodikova peroksida (ρ = 1.0286 g mL-1) treba razrijediti vodom, da bi se priredilo 100 mL otopine vodikova peroksida u kojoj je w(H2O2) = 3% (ρ = 1,0000 g mL-1).

Napravite otopine prema gore opisanom postupku pripreme otopine razrjeđivanjem. Priređene kemikalije pospremite u odgovarajuće označene bočice i propisno uskladištite.

  • d) U koju svrhu se primjenjuju otopine vodikovog peroksida w(H2O2) = 3% i w(H2O2) = 9% i zašto se moraju čuvati na tamnom mjestu?
  • e) Zbog čega otopine koje se daju intravenozno (otopine a i b) moraju imati točno određene koncentracije otopljene tvari.
  • f) Što bi se dogodilo kad bi se pacijentu dala otopina s višom ili nižom koncentracijom?
  • g) Zašto se u ljekarnama, umjesto kristalića kalijeva permanganata, sve češće prodaje već priređena otopina?

Jeste li znali?

Otopina u kojoj je maseni udio vodikovog peroksida 3% koristi se i za čišćenje ušiju malim bebama.